OSPy - jak přidat a připojit snímače - FW: 1.03

Seznam článků

Aktualizace snímače ESP32 FW na verzi 1.03 přináší

* Možnost nahrávání nového FW přes webový prohlížeč (pouze v režimu AP)

* U detektorů typu "kontakt", nebo "pohyb" lze v nastavení přiřadit zda se jedná o pull-up, nebo pull-down (snímač je zapojen mezi vstup a gnd, nebo vstup a VCC 3.3V)

* Tlačítko pro vyvolání AP manažeru nyní ovládá i relé (při stisknutí tlačítka kratším než 2 vteřiny můžeme relé zapnout, nebo vypnout - nefunguje v režimu AP, tam se ovládá pomocí tlačítka na webu AP manažeru). Při delším stisknutí (> 2 vteřiny) se spustí na 4 minuty AP manažer)

* Měření napětí zdroje (měřené napětí je sníženo děličem 100k/10k a přivedeno na AD vstup ESP32). Pozor vstup ESP32 nesnese více než 3.3V, proto musíte použít dělič napětí!

* Přidané CSS styly jako v OpenSprinkler

* Přidáno zobrazení času do restartu na všech HTML stránkách v AP režimu (příklad 03:00)

* Oprava načítání teploty (85C) z čidel 4x DS18B20 (při hodnotě -127, nebo 85C se opakuje 5x čtení se vteřinovou prodlevou)

Více info na githubu v changelogu: https://github.com/martinpihrt/OSPy/blob/master/ospy/docs/Changelog.md

Foto z AP manažera verze 1.03

Vlhkost a průtok zatím není ve FW: 1.03 zpracováváno (nic se neměří) -> pracuji na tom.

Attachments:
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Prodcut-Doc-v2.2.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Doc]125 kB98 Downloads2021-01-18 07:46
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Product-Guide-v2.3.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Guide]284 kB104 Downloads2021-01-18 07:46