Převodník RS232 DCC

GenLI je jednoduchý sériový data převodník pro ovládání kolejiště v systému DCC (LokMaus, Multimaus...). GenLI se zapojí mezi osobní počítač pomocí portu RS232 na jedné straně a do Xpress Net sběrnice na druhé straně. Pracovní rychlost převodníku je 9600b. Převodník (pro řízení kolejiště) lze ovládat v počítači libovolným programem, který umožňuje nastavit výstup LI100 od Lenze (například JMRI). Na plošném spoji jsou umístěny 3 LED diody signalizující následující stavy: A) žlutá LED signalizuje přeplnění zásobníku (data se zpracují až po vyprázdnění   předešlých dat). B) zelená LED signalizuje blikáním vysílání, nebo příjem zasílaných dat. C) rudá LED signalizuje přítomnost napájecího napětí v XpressNet konektoru.

 


 

Číst dál...

ESP32 multisnímač pro OpenSprinkler systém

ESP32 multifunkční deska slouží pro další využití v projektu OSPy. Více o mém projektu zde a zde. Stránky projektu: https://opensprinkler.cz/ a zdrojové kódy na Githubu: https://github.com/martinpihrt/OSPy/tree/master/hardware_pcb/sensors_pcb_fw/ESP32.

Srdcem desky je čip Espressif ESP32, ke kterému jsou připojeny veškeré sondy (teplota, pohyb, kontakt, průtok, vlhkost). Ty se připojují pomocí šroubovacích svorek, nebo konektorů RJ11. Deska s řídícím systémem OSPy komunikuje přes Wi-Fi síť.

Číst dál...

Elektrická pila - BMA

Elektrická pila BMA (Boffin, Merkur, Arduino). Soutěžící družstvo sestrojí funkční elektrickou pilu s automatickým vypnutím motoru a následnou akustickou signalizaci po přeříznurí dřevěného hranolku. Elektronika (Arduino ATtiny85) umožňuje PWM regulaci rychlosti pohonu řezáví. Ze stavebnice Merkur je sestrojena mechanika pily, ze stavebnice Boffin je sestrojena akustická signalizace. Družstva soutěží o nejlépe provedenou mechaniku pily ze stavebnice Merkur a akustickou signalizaci (Boffin). Dále o nejrychlejší přeřezání tyček a zároveň o nejčistší řez. Pila umožňuje šikmé řezy (45° a 90°). Deska PWM je pro všechna družstva stejná - jedná se tedy pouze o osazení plošného spoje a umístění na výrobek pily.

Číst dál...

 logo  logo logo logo logo logo