OSPy - jak přidat a připojit snímače

Seznam článků

OSPy = https://github.com/martinpihrt/OSPy

Tento článek pojednává o možnosti připojení a nastavení snímačů do zavlažovacího systému OSPy (https://pihrt.com/elektronika/248-moje-rapsberry-pi-zavlazovani-zahrady?showall=1). Článek budu postupně aktualizovat dle postupu na projektu. Snímače (teplota, vlhkost, kontakt, pohyb...) umožňují spouštět různé programy. Co je nejlepší, tak mohou být kdekoliv v síti. Snímače jsou dvojího typu: Wi-Fi/LAN a Rádio).

----->>>> Postup přidání snímače do OSPy <<<<-----

 • V OSPy menu "nastavení" v záložce "snímače" vygenerujeme tlačítkem nový AES kód (nebo pokud ho již známe ze snímačů, tak ho zde můžeme vložit)
 • Na desce snímače podržíme tlačítko AP (pro vyvolání AP manažera) déle než 3 vteřiny (LED začne blikat rychle). Snímač vytvoří Wi-Fi síť (AP) s názvem "Sensor ESP32"
 • Pomocí mobilního telefonu (tabletu, notebooku) se připojíme k síti "Sensor ESP32". Heslo pro připojení je "ospy-sensor-esp32"
 • Po připojení otevřeme webový prohlížeč a zadáme IP adresu: "http://192.168.1.1". Následně se otevře webová stránka, kde nastavíme připojení k svojí Wi-Fi síti (režim STA)

Wi-Fi Settings

 • Na webové stránce se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě v našem okolí. Kliknutím na zobrazenou síť vybereme naši požadovanou síť
 • Vyplníme heslo pro připojení k síti. Po vyplnění stiskneme tlačítko "Save"

Sensor Settings

 • Sensor Name = zadáme jméno tohoto snímače (například "teplota bazén")
 • OSPy IP address = zadáme IP adresu (nebo název) na které běží OSPy server (například: "192.168.88.202", nebo "sprinkler123.com")
 • OSPy port = port na kterém je dostupný OSPy server (výchozí je "8080")
 • Use SSL (https) = pokud nemáme v OSPy nastavené šifrované spojení přes SSL, tak políčko neoznačíme, v opačném případě (máme https připojení) políčko označíme
 • AES key = z OSPy ze záložky "snímače" použijeme vygenerovaný 16-místný AES klíč. V rámci jednoho OSPy použijeme klíč ve všech snímačích stejný!

 • AES secure = jedinečný bezpečnostní kód (16-místný), který má každý snímač jiný!!! Vybereme náhodnou kombinaci
 • Use OSPy authorisation = zatím není použito (aktuální verze FW: 1.03 a OSPy 4.0.91 - 2021-01-11) nemají funkci zapnutou. Do budoucna bude použito pro ověření uživatele (snímač již tato data odesílá, ale OSPy je zatím ignoruje). Pokud políčko označíme, tak se bude odesílat jméno a heslo pro přihlášení k OSPy systému. Doporučuji v OSPy v "nastavení" vytvořit nového uživatele a přiřadit mu oprávnění "snímač"
 • Authorisation name = jméno uživatele pro přístup k OSPy (výchozí je "admin")
 • Authorisation password = heslo uživatele pro přístup k OSPy (výchozí je "opendoor")
 • Sensor type = zvolíme jak se má tento snímač hlásit (a dle toho odesílat data do OSPy)
 • Sensor communication = Wi-Fi/LAN je zatím jediná dostupná možnost, která pracuje (do budoucna budou další typy komunikace. Například pomocí RF signálu - rádio)
 • Dry contact input is = vybereme volbu, zda chceme na vstupu ESP32 připojit pull-up rezistor (potom se čidlo zapojí mezi pin a gnd), nebo jako pull-down (potom se čidlo zapojí mezi pin a VCC 3,3V. Doporučuji zároveň s čidlem připojit rezistor 1 KOhm mezi zem a pin)
 • Motion input is = vybereme volbu, zda chceme na vstupu ESP32 připojit pull-up rezistor (potom se čidlo zapojí mezi pin a gnd), nebo jako pull-down (potom se čidlo zapojí mezi pin a VCC 3,3V. Doporučuji zároveň s čidlem připojit rezistor 1 KOhm mezi zem a pin)

Po nastavení všech parametrů stiskneme tlačítko "Save" a v hlavní nabídce stiskneme tlačítko "Restart".

Pokud máme vše nastaveno správně, tak se po připojení k Wi-Fi objeví tento snímač v OSPy v záložce "snímače / vyhledávání snímačů"

Stránka pro vyhledání snímačů. Po kliknutí na tlačítko "vytvořit z tohoto" můžeme snadno přidat nový snímač do OSPy systému.

Pokud se jedná o snímač typu "multi", tak ho můžeme použít opakovaně. Jednou bude přiřazen jako například čidlo DS1 a podruhé jako kontakt...

Snímače odesílají data po 30 vteřinách. V případě neúspěšného odeslání je interval 5 vteřin. V případě snímače kontakt (pohyb) jsou data odeslaná navíc při každé změně vstupu. V případě, že nepřijdou od snímače žádná data do 2 minut, tak je zelený kruh v OSPy (ve snímačích červený!) Čas uvedený u kruhu zobrazuje čas od posledního připojení (odeslání dat snímačem).

Attachments:
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Prodcut-Doc-v2.2.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Doc]125 kB98 Downloads2021-01-18 07:46
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Product-Guide-v2.3.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Guide]284 kB104 Downloads2021-01-18 07:46