OSPy - jak přidat a připojit snímače - OSPy - jak ovládat relé na snímači

Seznam článků

Snímač umožňuje mimo odesílání hodnot z čidel spínat relé, které může reagovat na událost v OSPy.

Na obrázku je prototyp snímače s ESP32 postavený na desce "Wemos D1 R32". Na své desce budu mít tyto prvky již osazeny (svorky, rezistory, atd...) K prototypové desce je připojeno:

a) PIR pohybové čidlo (VCC 3,3V, pin GPIO14 motion, zem) - v nastavení AP snímače je vstup nastaven jako Pull-down. Při pohybu je výstup PIR čidla nastaven do HIGH (3,3V) a dojde k události (odeslání dat do OSPy), v klidu (bez pohybu) je výstup nastaven v LOW (0V). Je spousta snímačů pohybu, které můžeme použít. Například čínské HS SR519:

Pozor: v případě čidla jako je na obrázku musíme přemostit stabilizátor 5V na 3,3V. Nebo zakoupit čidlo, které funguje na 3,3V!

Já použil čidlo "Modul 555-28027, Parallax Inc", které je na 3,3V a má v sobě červenou LED (ta signalizuje svitem aktivaci - pohyb).

b) Teplotní čidlo DS18B20, které je ve vodotěsném provedení (rudá VCC 3,3V, žlutá pin GPIO26 DS1, černá/modrá zem. Rezistor 4k7 zapojen mezi VCC 3,3V a pin GPIO26 jako pull-up rezistor). Čidla lze připojit až 4 (GPIO25, GPIO17, GPIO16).

c) Deska s relé Wemos (VCC 5V, pin GPIO19 relay na pin D1 Wemos, zem), v principu je jedno jakou desku použijeme (ale při přivedení VCC 3,3V na pin D1 musí relé sepnout).

d) Měření napětí napájecího adaptéru (230V AC/ mikro USB 5V DC). Adaptér napájí celý snímač (prvky DS18B20, ESP32, RELÉ, PIR). Vstup snímače umožňuje měřit napětí zdroje (nebo například baterií atd...) Použijeme dělič napětí R1=100 KOhm a R2=10KOhm jako na obrázku níže.

Do "IN" zapojíme vstupní měřené napětí 0-33V MAX a do "OUT" zapojíme ESP32 pin GPIO36 a zem (-) bude společná. Dělič snižuje napětí 10x a můžeme tedy měřit na vstupu ESP32 hodnotu 0-3,3V jako 0-33V. Pozor: vstup ESP32 nesnese větší napětí než 3,3V!

Uvedeme si příklad "jak ovládat relé na desce snímače pomocí PIR na desce snímače".

První krok - zapojená deska snímače a přiřazení snímače do OSPy máme již hotov (viz úvod článku). Druhým krokem je vytvořit program v OSPy, který bude reagovat na událost (pohyb PIR snímače). V mém příkladu jsem vytvořil program "8. test pir rele", který spíná stanici "3. test senzor". Program nemusí být aktivní (VYP). Pokud chceme aby světlo svítilo například pouze v 6 hodin každé pondělí na dobu 1 minuty dle plánovače OSPy a zbytek času spínalo přes snímač s PIR dáme "ZAP".

Pro ovládání relé na desce snímače použijeme balíček v OSPy, který se jmenuje "CLI" (Rozšíření CLI - command line interface). Toto rozšížení umožnuje při sepnutí stanice xx poslat nějaký příkaz. V našem příkladu budeme sepnutím stanice 3 odesílat příkaz pro zapnutí relé na desce snímače (při vypnutí opačně). Pro tuto volbu použijeme příkaz "wget", IP adresu desky snímače v síti, bezpečnostní kód. Pro tento příklad je nastavení takto: bezpečnostní kód "0123456789abcdef" je použit v CLI příkazu a při události se aktivuje program 8 (test pir rele).

Hodnota "re=1" relé na desce snímače aktivuje a "re=0" relé deaktivuje.

 

Attachments:
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Prodcut-Doc-v2.2.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Doc]125 kB98 Downloads2021-01-18 07:46
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Product-Guide-v2.3.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Guide]284 kB104 Downloads2021-01-18 07:46