OSPy - jak přidat a připojit snímače

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 5715

OSPy = https://github.com/martinpihrt/OSPy

Tento článek pojednává o možnosti připojení a nastavení snímačů do zavlažovacího systému OSPy (https://pihrt.com/elektronika/248-moje-rapsberry-pi-zavlazovani-zahrady?showall=1). Článek budu postupně aktualizovat dle postupu na projektu. Snímače (teplota, vlhkost, kontakt, pohyb...) umožňují spouštět různé programy. Co je nejlepší, tak mohou být kdekoliv v síti. Snímače jsou dvojího typu: Wi-Fi/LAN a Rádio).

----->>>> Postup přidání snímače do OSPy <<<<-----

Wi-Fi Settings

Sensor Settings

Po nastavení všech parametrů stiskneme tlačítko "Save" a v hlavní nabídce stiskneme tlačítko "Restart".

Pokud máme vše nastaveno správně, tak se po připojení k Wi-Fi objeví tento snímač v OSPy v záložce "snímače / vyhledávání snímačů"

Stránka pro vyhledání snímačů. Po kliknutí na tlačítko "vytvořit z tohoto" můžeme snadno přidat nový snímač do OSPy systému.

Pokud se jedná o snímač typu "multi", tak ho můžeme použít opakovaně. Jednou bude přiřazen jako například čidlo DS1 a podruhé jako kontakt...

Snímače odesílají data po 30 vteřinách. V případě neúspěšného odeslání je interval 5 vteřin. V případě snímače kontakt (pohyb) jsou data odeslaná navíc při každé změně vstupu. V případě, že nepřijdou od snímače žádná data do 2 minut, tak je zelený kruh v OSPy (ve snímačích červený!) Čas uvedený u kruhu zobrazuje čas od posledního připojení (odeslání dat snímačem).


Snímač umožňuje mimo odesílání hodnot z čidel spínat relé, které může reagovat na událost v OSPy.

Na obrázku je prototyp snímače s ESP32 postavený na desce "Wemos D1 R32". Na své desce budu mít tyto prvky již osazeny (svorky, rezistory, atd...) K prototypové desce je připojeno:

a) PIR pohybové čidlo (VCC 3,3V, pin GPIO14 motion, zem) - v nastavení AP snímače je vstup nastaven jako Pull-down. Při pohybu je výstup PIR čidla nastaven do HIGH (3,3V) a dojde k události (odeslání dat do OSPy), v klidu (bez pohybu) je výstup nastaven v LOW (0V). Je spousta snímačů pohybu, které můžeme použít. Například čínské HS SR519:

Pozor: v případě čidla jako je na obrázku musíme přemostit stabilizátor 5V na 3,3V. Nebo zakoupit čidlo, které funguje na 3,3V!

Já použil čidlo "Modul 555-28027, Parallax Inc", které je na 3,3V a má v sobě červenou LED (ta signalizuje svitem aktivaci - pohyb).

b) Teplotní čidlo DS18B20, které je ve vodotěsném provedení (rudá VCC 3,3V, žlutá pin GPIO26 DS1, černá/modrá zem. Rezistor 4k7 zapojen mezi VCC 3,3V a pin GPIO26 jako pull-up rezistor). Čidla lze připojit až 4 (GPIO25, GPIO17, GPIO16).

c) Deska s relé Wemos (VCC 5V, pin GPIO19 relay na pin D1 Wemos, zem), v principu je jedno jakou desku použijeme (ale při přivedení VCC 3,3V na pin D1 musí relé sepnout).

d) Měření napětí napájecího adaptéru (230V AC/ mikro USB 5V DC). Adaptér napájí celý snímač (prvky DS18B20, ESP32, RELÉ, PIR). Vstup snímače umožňuje měřit napětí zdroje (nebo například baterií atd...) Použijeme dělič napětí R1=100 KOhm a R2=10KOhm jako na obrázku níže.

Do "IN" zapojíme vstupní měřené napětí 0-33V MAX a do "OUT" zapojíme ESP32 pin GPIO36 a zem (-) bude společná. Dělič snižuje napětí 10x a můžeme tedy měřit na vstupu ESP32 hodnotu 0-3,3V jako 0-33V. Pozor: vstup ESP32 nesnese větší napětí než 3,3V!

Uvedeme si příklad "jak ovládat relé na desce snímače pomocí PIR na desce snímače".

První krok - zapojená deska snímače a přiřazení snímače do OSPy máme již hotov (viz úvod článku). Druhým krokem je vytvořit program v OSPy, který bude reagovat na událost (pohyb PIR snímače). V mém příkladu jsem vytvořil program "8. test pir rele", který spíná stanici "3. test senzor". Program nemusí být aktivní (VYP). Pokud chceme aby světlo svítilo například pouze v 6 hodin každé pondělí na dobu 1 minuty dle plánovače OSPy a zbytek času spínalo přes snímač s PIR dáme "ZAP".

Pro ovládání relé na desce snímače použijeme balíček v OSPy, který se jmenuje "CLI" (Rozšíření CLI - command line interface). Toto rozšížení umožnuje při sepnutí stanice xx poslat nějaký příkaz. V našem příkladu budeme sepnutím stanice 3 odesílat příkaz pro zapnutí relé na desce snímače (při vypnutí opačně). Pro tuto volbu použijeme příkaz "wget", IP adresu desky snímače v síti, bezpečnostní kód. Pro tento příklad je nastavení takto: bezpečnostní kód "0123456789abcdef" je použit v CLI příkazu a při události se aktivuje program 8 (test pir rele).

Hodnota "re=1" relé na desce snímače aktivuje a "re=0" relé deaktivuje.

 


Aktualizace snímače ESP32 FW na verzi 1.02 přináší

* AP manažera pro snadné nastavení parametrů telefonem, tabletem (nebo notebookem)

* režim "multi" pro měření 4xDS18B20 a všech ostatních parametrů současně

* ovládání relé (když sepne stanice v OSPy, tak může sepnout i relé ve snímači)

Více info na githubu v changelogu: https://github.com/martinpihrt/OSPy/blob/master/ospy/docs/Changelog.md

Foto z AP manažera a z OSPy, kde přibyla možnost "multi" ve snímačích.

Vlhkost a průtok zatím není ve FW: 1.02 zpracováváno (nic se neměří) -> pracuji na tom.


Aktualizace snímače ESP32 FW na verzi 1.03 přináší

* Možnost nahrávání nového FW přes webový prohlížeč (pouze v režimu AP)

* U detektorů typu "kontakt", nebo "pohyb" lze v nastavení přiřadit zda se jedná o pull-up, nebo pull-down (snímač je zapojen mezi vstup a gnd, nebo vstup a VCC 3.3V)

* Tlačítko pro vyvolání AP manažeru nyní ovládá i relé (při stisknutí tlačítka kratším než 2 vteřiny můžeme relé zapnout, nebo vypnout - nefunguje v režimu AP, tam se ovládá pomocí tlačítka na webu AP manažeru). Při delším stisknutí (> 2 vteřiny) se spustí na 4 minuty AP manažer)

* Měření napětí zdroje (měřené napětí je sníženo děličem 100k/10k a přivedeno na AD vstup ESP32). Pozor vstup ESP32 nesnese více než 3.3V, proto musíte použít dělič napětí!

* Přidané CSS styly jako v OpenSprinkler

* Přidáno zobrazení času do restartu na všech HTML stránkách v AP režimu (příklad 03:00)

* Oprava načítání teploty (85C) z čidel 4x DS18B20 (při hodnotě -127, nebo 85C se opakuje 5x čtení se vteřinovou prodlevou)

Více info na githubu v changelogu: https://github.com/martinpihrt/OSPy/blob/master/ospy/docs/Changelog.md

Foto z AP manažera verze 1.03

Vlhkost a průtok zatím není ve FW: 1.03 zpracováváno (nic se neměří) -> pracuji na tom.


Připojení k desce ESP32

Příklady připojení PIR čidla na vstup motion, nebo dry contact (nezapomenout správně zvolit režim vstupu v AP manažeru snímače)

Z pohledu OSPy snímače je jedno, které zapojení použijeme. V nastavení snímače (v AP manažeru) pouze říkáme na jakou událost má vstup snímače reagovat (spojení na gnd, nebo spojení na vcc).

Zapojení pull-up 3.3V využijeme v případě, že použijeme PIR detektor s napájením pomocí 3V z desky snímače. Z tohoto detektoru je při pohybu sepnutí výstupu na gnd (0V) bez pohybu má detektor svůj výstup ve stavu rozpojeno (detektor má na výstupu tranzistor s otevřeným kolektorem, nebo kontakt relé).

Zapojení pull-down 3.3V využijeme v případě, že použijeme PIR detektor s napájením pomocí 3V z desky snímače. Z tohoto detektoru je při pohybu sepnutí výstupu na 3.3V (vcc) bez pohybu má detektor svůj výstup ve stavu rozpojeno (detektor má na výstupu tranzistor s otevřeným emitorem, nebo kontakt relé).

Zapojení pull-up 12V využijeme v případě, že použijeme PIR detektor s vlastním napájením pomocí 12V (a vyšším) mimo desku snímače. Z tohoto detektoru je při pohybu sepnutí výstupu na 0V (gnd) bez pohybu má detektor svůj výstup ve stavu rozpojeno (detektor má na výstupu tranzistor s otevřeným emitorem, nebo kontakt relé).

Zapojení pull-down 12V využijeme v případě, že použijeme PIR detektor s vlastním napájením pomocí 12V (a vyšším) mimo desku snímače. Z tohoto detektoru je při pohybu sepnutí výstupu - relé. Bez pohybu má detektor svůj výstup ve stavu rozpojeno.

Rozšíření více PIR detektorů na jeden vstup snímače ESP32

 

Finální verze multisnímače s ESP32

https://pihrt.com/elektronika/444-esp32-multisnimac-pro-opensprinkler-system

Attachments:
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Prodcut-Doc-v2.2.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Doc]125 kB108 Downloads2021-01-18 07:46
Download this file (555-28027-PIR-Sensor-Product-Guide-v2.3.pdf)Passive Infra Red Sensor Parallax[Product Guide]284 kB118 Downloads2021-01-18 07:46
OSPy
ESP32