Časomíra ROBO2020 - Mobilní aplikace

Seznam článků

Aplikace umožňuje pomocí Bluetooth spojení na mobilním telefonu zobrazovat naměřené časy kol, celkový čas soutěže a ovládat spuštění nové hry (nového měření).

Aplikaci můžeme stáhnout na Google Play store aplikace.

Připojení BT

V mobilním telefonu máme spuštěné BT a vyhledávání dostupných zařízení. V seznamu dostupných zařízení se objeví zařízení "ROBO2020". Pokud nemáme nastaven svůj název BT modulu HC-05 (jeho jméno) při montáži do panelu, zobrazí se v seznamu jako zařízení "HC-05". Klikneme na zařízení ROBO2020 a připojíme se k němu. Samozřejmě musíme znát heslo pro připojení k tomuto modulu. Výchozí heslo je: 1234. Spustíme mobilní aplikaci ROBO2020 a klikneme na ikonu BT (vedle rudého textu: Bluetooth odpojeno). V seznamu BT vybereme zařízení "ROBO2020". Po úspěšném připojení se zobrazí vedle ikony BT zelený text "Bluetooth připojeno".

Spuštění hry

Stiskneme na delší dobu tlačítko "HRA/ZASTAVIT"

Spuštění nové hry (po ukončení všech kol, nebo vypršení celkového času)

Stiskneme na delší dobu tlačítko "HRA/ZASTAVIT"

Vyskočení z režimu hry (pro testování IR bran)

Stiskneme na delší dobu tlačítko "HRA/ZASTAVIT" (toto lze provést pouze v případě, že hra běží -> tedy běží kolo 1, 2, 3), nebo restartu celého panelu. Po zapnutí robo panelu je nastaven vždy nejprve testovací režim pro kontrolu IR bran. V aplikaci je stav IR bran zobrazován jako text "aktivní" / "neaktivní".

Snímky obrazovky z telefonu

Attachments:
Download this file (ROBO2020apk.zip)Aplikace pro Android[verze 1.0]2855 kB114 Downloads2019-12-09 19:19
Download this file (ROBO2020_package.zip)ROBO2020 package[zadání soutěže a podklady]22153 kB127 Downloads2019-12-09 19:35
Download this file (sharp gp2y0a21yk_e.pdf)Sharp[katalogový list IR snímače]2051 kB117 Downloads2019-12-09 19:18