Časomíra ROBO2020 - IR závora

Seznam článků

IR závora je založena na snímači SHARP 2Y0A21 F 39, který je připojen na 5V. Výstupním signálem snímače je analogové napětí úměrné vzdálenosti. Toto čidlo měří vzdálenost (pomocí IR odrazu) 10-80cm. Signál je přiveden na analogový vstup procesoru (v mém případě vstupy A0 a A1 desky Arduino MEGA2560).

Jedna závora spouští odpočet časomíry a druhá zastavuje odpočet časomíry. Na plastovém výtisku z 3D tiskárny je osazen IR snímač a dvoubarevná LED (zelená-červená) pro signalizaci stavů časomíry. Součástí každé závory (uvnitř krabičky) je i filtrační kondenzátor 1000uF/10V pro pokrytí poklesů na konci kabelu. Kabel k IR závoře má cca 6 metrů a není stíněn. Celkem je použito 5 vodičů v kabelu. 3 pro IR a 2 pro LED.

Attachments:
Download this file (ROBO2020apk.zip)Aplikace pro Android[verze 1.0]2855 kB114 Downloads2019-12-09 19:19
Download this file (ROBO2020_package.zip)ROBO2020 package[zadání soutěže a podklady]22153 kB127 Downloads2019-12-09 19:35
Download this file (sharp gp2y0a21yk_e.pdf)Sharp[katalogový list IR snímače]2051 kB117 Downloads2019-12-09 19:18