Arduino teacher boom!

Projekt mého syna Martina Pihrta (jak jinak wink )...

Znáte to, rušný den a učitel/ka je ve špatné náladě. Chce se zchladit na Vás a tak Vás vyzkouší. Ale proč jí/mu to ještě komplikovat? Chcete snad horší známku?

Odpověď zní NE!

Teacher BOOM je pomůcka pro učitele/ky, která sama počítá chyby a zároveň vypočítá i známku podle vašeho nastavení. Ovládá se dvěma tlačítky BOOM a RESET. Zařízení sleduje okolní osvětlení a podle něj nastavuje jas LCD displeje. V základním režimu počítá chyby a je-li počet chyb roven nastavené hranici, přepne známku o stupeň níže. V režimu nastavení bodů se nastavuje za kolik bodů (chyb) ještě bude uvedená známka, to znamená že pokud bude nastaveno na displeji: Známka: 1, Chyb: 3, tak poté budete mít za 3 chyby pořád 1, ale za 4 chyby už 2. Zařízení ukládá všechna data (chyby, známku a nastavení bodů) do paměti EEPROM, takže když žák nechce např. pětku, a myslí si, že když zařízení odpojí, a učitel/ka si chyby nikam jinam chyby nezapisuje, má vyhráno, ovšem učitel/ka zařízení znovu připojí, dá mu pětku a možná i poznámku za drzé chování. Proměnná je v kódu nastavená jako integer, to znamená, že můžete mít až 32 767 chyblaughing.

 

 

DONATE

  • deska spojů (Eagle, gerber), zdroj pro procesor (Arduino IDE) procesor ATMEGA 328 (NANO), 3D data pro krabičku

FREE

  • program pro procesor ATMEGA328 FW1.0 a vyšší (hex)

 

Aktuální verze FW

1.0 - výchozí verze programu

Schéma zapojení

 

Deska spojů

Foto

Video

3D krabička

Na krabičce se pracuje...

Obsluha zařízení pomocí tlačítek (vysvětlení tlačítek)

Na zařízení jsou tato tlačítka

  1. Při startu zařízení se ozve úvodní melodie a informace o verzi a produktu.
  2. Dále se objeví: "Pro nastavení bodů drž BOOM!"
  3. Pokud nic nestisknete, zařízení se přepne do základního režimu.
  4. Pokud podržíte tlačítko (dokud nezazní tón), zařízení se přepne do režimu nastavení bodů.

FUNKCE TLAČÍTEK V ZÁKLADNÍM REŽIMU:

Na displeji svítí: Chyby: počet chyb

                       Známka: známka ze zkoušení

Tlačítko BOOM: Přidá jednu chybu, zní zvukový signál, rozsvítí LED diodu

Tlačítko RESET: Vynuluje počet chyb, objeví se "RESETUJI"

 

FUNKCE TLAČÍTEK V REŽIMU NASTAVENÍ BODŮ:

Na displeji svítí: Známka: známka

                       Chyb: počet chyb

Tlačítko BOOM: Přidá chybu

Tlačítko RESET: Přepne na další známku