Časomíry pro ROBO2022 - Ukázka a nastavení v Excelu

Seznam článků

 • připojíme časomíru do napájení (230V)
 • stiskneme tlačítko "TEST" pro spuštění testovacího režimu
 • rozmístíme na dráze IR brány START a STOP (fixujeme lepenkou proti posunutí)
 • při jízdě robo vozítka po dráze se musí měnit stavy na displeji (OFF/ON) a zároveň i LED na samotné IR bráně
 • po ověření funkčnosti bran propojíme časomíru s USB počítače (možná bude nutné nainstalovat ovladače pro USB převodník - Windows 10 si poradí)
 • podíváme se ve Windows do správce zařízení a zjistíme, jaký port časomíra obsadila (na mém obrázku je to port 5)

 • spustíme v aplikaci MS Excel soubor s názvem "ROBO.xlsm"
 • povolíme v tomto souboru makra a veškerá oprávnění

 • stiskneme tlačítko "spojení s panelem"

 • do okna "USB port" napíšeme zjištěný port (v mém případě com 5)
 • do okna "Rychlost" napíšeme 9600 (tedy 9600 Baudů)
 • stiskneme tlačítko "Připojit"
 • dojde k restartování časomíry (pokud máme otevřený "LOG->", tak uvidíme i komunikaci s časomírou)
 • po restartu se na displeji zobrazí "--------", tím je časomíra připravena pro měření
 • při projetí brány start se spustí odpočet a při projetí brány stop se zastaví odpočet. Zároveň se do Excelu odešlou data
 • když je zaškrtlé pole "ULOZIT po 1 kole, tak se list po projetí kola automaticky uloží a smaže
 • když je zaškrtlé pole "ULOZIT po 2 kole, tak se list po projetí 2 kola automaticky uloží a smaže
 • když je zaškrtlé pole "ULOZIT po 3 kole, tak se list po projetí 3 kola automaticky uloží a smaže
 • bez označení se list nebude ukládat a počet kol se bude opakovat 1-255. uživatel si musí soubor uložit sám

Výpis na sériovém monitoru (Arduino NANO) -> co se odesílá do Excelu (vypisuje i bez Excelu)

 

Tvorba vlastních znaků na digitu displeje (váhy bitů pro zobrazení). Příklad chci zobrazit číslo "1" -> do registru odešlu "12" (8+4) v desítkové podobě, nebo 0xC v hexa.

Komplet hotové 4 časomíry