Časomíry pro ROBO2022 - Propojení v krabici

Seznam článků

Po montáži dílů do krabice propojíme z AC přívodky:

  • modrým vodičem (N) do obou zdrojů
  • zelenožlutým vodičem (PE) do obou zdrojů
  • černým (nebo hnědým, nebo šedým) vodičem (L) do pojistkového pouzdra a následně do obou zdrojů

POZOR! ČÁSTI JSOU PŘÍSTUPNÉ A JSOU POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM - HROZÍ ZÁSAH PROUDEM! VŠE DĚLÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Tím máme zajištěn přívod 230V do zdrojů.

Propojení konektorů start a stop, tlačítka "test", Arduino, LED panel

Pohled na zadní část časomíry

Z leva: vývod USB pro připojení k PC, pojistka 1,5A, tlačítko "TEST", IR brána "STOP", IR brána "START", přívod napájení 230V

Vnitřní propojení časomíry (konektory, tlačítko, LED panel)

Konektor START Arduino NANO PIN Význam
1 D9 LED1-1 IR závora START
2 D10  LED1-2 IR závora START
3 0V 0V Arduino propojit zároveň se zdrojem 230VAC/5VDC - 0V
4 A0 analogový vstup A0 Arduina
5 +5V +5V Arduino propojit zároveň se zdrojem 230VAC/5VDC - 5V
6 ------------- nezapojeno
Konektor STOP Arduino NANO PIN Význam
1 D11 LED2-1 IR závora STOP
2 D12 LED2-2 IR závora STOP 
3 0V 0V Arduino propojit zároveň se zdrojem 230VAC/5VDC - 0V
4 A1 analogový vstup A1 Arduina
5 +5V +5V Arduino propojit zároveň se zdrojem 230VAC/5VDC
6 ------------- nezapojeno
Tlačítko TEST Arduino NANO PIN Význam
tlačítko vývod 1 D8 při zmačknutí tlačítka se uzemní vývod D8
tlačítko vývod 2 0V zem 0V
LED panel konektor P1
Arduino NANO PIN Význam
1 ------------- +24V ze zdroje 24V
2 +5V +5V ze zdroje 5V
3 0V 0V (GND) ze zdroje 5V a 24V
4 D3 CLOCK
5 D6 OE (Output Enable)
6 D4 LATCH
7 D2 DATA (serial data IN)

ZDARMA

  • 3D krabička (pro registrované)

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE, soubor pro Excel (pro příjem dat z časomíry)

Verze FW

FW:1.0
- po zapnutí napájení se provede test displeje a test LED v IR závorách (cca 2 vteřiny). Na displejích svítí čísla 8 a tečky, LED na IR blikají červená/zelená.
- pokud držíme během testu tlačítko "test" na zadní straně zařízení, tak se přepneme do režimu testování IR bran.
Displej zobrazí na 2 vteřiny nápis "test" a následně zobrazí nápisy ON nebo OFF pro obě brány. Start je vlevo, stop je na displeji vpravo. Opětovným stisknutím tlačítka "test" testovací režim ukončíme (nebo vypneme a zapneme napájení zařízení). Režim "Test" lze vyvolat kdykoliv.
- bez testu se na displeji zobrazí nápis verzí "F 1-0" v případě firmware 1.0
Při projetí brány "start" se spustí odpočet.
Při projetí brány "stop" se odešle čas do excelu a na displeji zůstane svítit poslední naměřený čas.
- v Excelu lze nastavit po kolikátem kole (1-3) se list v excelu uloží a smaže. Když není označeno pole 1-3 v Excelu, tak se odesílají kola 1-255 pořád dokola