Připojení různých ventilů k multisnímači ESP32 OSPy

Deska multisnímače má k dispozici 2 výstupy (2 relé). K výstupům lze připojit například 2 ventily (normální), nebo jeden ventil s bipolární funkcí (latch).

 

Deska byla navržena pro spínání ventilů varianta A a B. Protože jsou k dispozici i bistabilní ventily pouze se dvěma vodiči (latch) lze pomocí malé úpravy (propojení relé zespodu desky vodičem) použít i tyto ventily.

Spínaní relé na desce multisnímače je na straně OSPy zajištěno rozšířením "CLI".

Příklad pro ovládání ventilů (s funkcí latch) pro rozšíření CLI "stanice 1"

1. poloha ventilu (výstup relé 1 sepne na dobu 2 vteřiny) - okno s příkazem stanice 1 ZAP

curl -s -O --connect-timeout 2 --data 're=1&run=2' 'http://192.168.88.27/0123456789abcdef'

2. poloha ventilu (výstup relé 2 sepne na dobu 2 vteřiny) -  okno s příkazem stanice 1 VYP

curl -s -O --connect-timeout 2 --data 're_2=1&run_r2=2' 'http://192.168.88.27/0123456789abcdef'