IoT Sonoff TH16 - Nahrání vlastního FW do spínače

Seznam článků

Pozor

⚠️ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ⚠️ Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud není správně nainstalováno. Pokud nevíte, jak jej nainstalovat, obraťte se na elektrikáře (Pozor: některé země zakazují instalaci bez přítomnosti licencovaného elektrikáře). Pamatujte: BEZPEČNOST NA PRVNÍM místě. Riziko pro vás, vaši rodinu a domov nestojí za to, pokud nevíte přesně, co děláte! Pokud je zařízení připojeno k ELEKTRICKÉ SÍTI nikdy jej nezkoušejte ani se nepokoušejte nahrávat FW do zařízení pomocí sériového programovacího rozhraní. Nepřebírám žádnou odpovědnost ani odpovědnost za používání softwaru ani za instalaci ani žádné tipy, rady, videa atd. Poskytnuté na tomto webu!

Pokud si uvědomujeme tato rizika (přijdeme nadobro o možnost používat aplikaci eWeLink pro ovládání, o záruku na výrobek a nebezpěčí úrazu proudem) budeme potřebovat pro vložení nového FW do čipu ESP8266.

a) Arduino IDE s nainstalovanou podporou pro čipy ESP8266

b) USB - UART převodník 3,3V

c) nějaký svůj kód, který do procesoru ESP8266 nahrajeme

Propojení pinů desky Sonof s programátorem

  • VCC <-> VCC 3,3V
  • E-RX <-> TX
  • E-TX <-> RX
  • GND <-> GND
  • EXP-LOG nikam nezapojíme (V PCB Ver 2.1 najdeme pátý pin vedle sériových pinů, označený jako EXP-LOG. Můžeme jej použít jako GPIO2 k jakémukoli vlastnímu účelu.)

Význam GPIO u Sonoff TH10/TH16

Pin

Funkce

GPIO0

Tlačítko - při zmačknutí se vrací LOW (0V)

GPIO12

Relé a rudá LED - HIGH=zap/LOW=vyp

GPIO13

 Modrá LED - HIGH=vyp/LOW=zap

GPIO1

UART TX pin (pro externní senzory)

GPIO3

UART RX pin (pro externí senzory)

GPIO4

Volitelný pin pro snímač (Jack 2,5mm)

GPIO14

Volitelný pin pro snímač (špička na jack 2,5mm) - zde je zapojeno originální čidlo teploty DS18B20

GPIO2

Volitelný pin EXP-LOG (TH16 od Ver 2.1 2019)

Připojení pinů na Jack konektoru 2,5mm

Nastavení v Arduino IDE, které jsem použil pro kompilaci a nahrání kódu do Sonoff TH16

Postup nahrání

  • připravíme si spuštěné Arduino IDE s podporou ESP8266 a nastavením na obrázku výše
  • propojíme převodník USB/UART s deskou spínače Sonoff (piny RX, TX, GND, VCC 3,3V) - USB kabel zatím do PC nezapojujeme
  • držíme na spínači Sonoff stisknuté tlačítko (to které kouká z krabičky, jiné tam není) a zapojíme USB kabel do PC (po chvilce můžeme tlačítko uvolnit - ESP je přepnuto do řežimu programování)
  • v IDE zvolíme port USB desky a dáme nahrát (proběhne kompilace a nahrání do ESP8266) - po nahrání se provede SW restart
  • pokud chceme nahrát další "sketch", musíme opět přepnout ESP do režimu programování (odpojit napájení, podržet tlačítko, připojit napájení a potom uvolnit tlačítko)

Pro otestování můžeme použít příklady, které jsou součástí Arduino IDE (například "blink LED", kde nastavíme LED na pinu 12, nebo 13).

Attachments:
Download this file (0A-ESP8266_Specifications_v4.1.pdf)ESP8266 Specifications v4.1[ ]1909 kB99 Downloads2021-01-19 14:28
Download this file (CE_Certificate_for_Sonoff_Series.pdf)Certifikace Sonoff pro EU[ ]622 kB91 Downloads2021-01-20 10:10
Download this file (TH16- manual CZ.pdf)CZ manuál pro připojení k Ewelinku[ ]707 kB86 Downloads2021-01-19 14:18