Bluetooth RGB 7 segmentové hodiny - API komunikace

Seznam článků

Hodiny jsou ovládány z aplikace přes jednoduché komunikační API. Dostupné příkazy a odpovědi na příkazy jsou uvedeny níže.

Směr z APP do hodin Směr z hodin do APP Význam Příklad
RGB,x,y,z| ------------------------------  nastavení barev: xyz=RGB kanály 0-255 RGB,20,50,255|
ALM,w,x,y,z| ------------------------------  nastavení budíku: w=hod 0-23, x=min 0-59, y=trvání 0-59s, z=povolit budík 1 (zakázat 0) ALM,10,20,5,1|
RTC,a,b,c,d,e,f| ------------------------------  nastavení obvodu reálného času: a=rok, b=měs, c=den, d=hod, e=min, f=sec RTC,19,12,18,8,45,0|
CLOCK| ------------------------------  zobrazí čas na LED hodinách, uloží režim do paměti EEPROM (po vypnutí a zapnutí bude čas) CLOCK|
TEMPER| ------------------------------ zobrazí teplotu na LED hodinách, uloží režim do paměti EEPROM (po vypnutí a zapnutí bude čas) TEMPER|
SCORE,x,y|
------------------------------
zobrazí na LED hodinách skóre x=hráč 1 a y=hráč 2 jako 00:00 až 99:99 SCORE,23,2|
TIMERSTART|
------------------------------
spustí stopky pro odpočet minut a vteřin 00:00 až 99:59 TIMERSTART|
TIMERSTOP| ------------------------------ zastaví odpočet stopek TIMERSTOP|
TIMERRESET| ------------------------------ vynuluje odpočet stopek TIMERRESET|
FW| ------------------------------  zobrazí na LED hodinách verzi FW vloženého v CPU FW|
AUTO| ------------------------------  nastaví režim auto (na displeji se přepíná čás/teplota) AUTO|
RSAVE| ------------------------------  uloží nastavené barvy RGB do paměti EEPROM RSAVE|
ASAVE| ------------------------------  uloží nastavený budík do paměti EEPROM ASAVE|
READRGB| př: 255,100,0,69 vrací do BT barvy (red,green,blue,a magické číslo pro kontorlu přenosu do BT "poloha 69") READRGB|
READTEMP| př: -127C a 28C jako -127,28, vrací do BT teploty z DS18B20 a RF modulu (teplota 1, teplota 2, kontrola 69) READTEMP|
READCAS| př: 12:25:59 jako 12,25,59,69 vrací do BT aktuální čas (hodina, minuta, vteřina, kontrola 69) READCAS|
READALARM| př: 15:26 na 10 sec alarm povolen jako 15,26,10,1,69 vrací do BT nastavení alarmu (hodina, minuta, doba, zap/vyp alarm, kontrola 69) READALARM|
READSCORE| př: 12:34 jako 1,2,3,4,69 vrací do BT skóre (levý hráč jako Xx a pravý hráč jako Yy a kontrola 69) READSCORE|
READTIMER| př: 25:59 jako 2,5,5,9,69 vrací do BT čas stopek jako Xx a Yy a kontrola 69) READTIMER|
TEST| ------------------------------  spustí test všech LED diod TEST|
JAS,x| ------------------------------  nastavení jasu LED: x=0 svit 100%, x=1 svit dle okolního osvětlení JAS,0|
Attachments:
Download this file (cele hodiny propojeni.png)Propojení všech segmentů[ ]56 kB121 Downloads2019-12-20 12:46