Bluetooth RGB 7 segmentové hodiny - Mobilní aplikace

Seznam článků

Z obchodu Google Play stáhneme a nainstalujeme mobilní aplikaci "BT hodiny"

  • Po nainstalování aplikace zapneme hodiny do zásuvky (přes adaptér 230V/5V 1A), v telefonu zapneme technologii Bluetooth a vyhledáme dostupná zařízení.
  • V seznamu dostupných BT zařízení se zobrazí zařízení "BT hodiny" (pokud nemáme BT modul nastaven - je nový uvidíme název "HC-05" a výchozí heslo bude "1234").
  • Spustíme mobilní aplikaci a klepneme na tlačítko "Připojit" (v horní části aplikace).
  • Používáme hodiny ke své spokojenosti.

Video - ukázka ovládání z aplikace

Video - ukázka čas - teplota

Obrazovka "Skóre"

Pokud hrajeme nějakou hru a potřebujeme počítat "elegantně" skóre, můžeme k tomu použít uvedené hodiny. V režimu "skóre" ukazují hodiny na levém displeji body hráče 1 a na pravém displeji body hráče 2. Pomocí tlačítek + a - můžeme měnit body pro jednotlivé hráče. Nastavení bodů zůstává uchováno, i když vyskočíme pomocí tlačítka "Zpět" (pokud se například chceme podívat kolik je hodin, nebo jaká je teplota).

Obrazovka "Stopky"

V režimu stopek lze tlačítkem "Start" spustit odpočet časovače od 00m:00s do 99m:99s. Pomocí tlačítka "Stop" odpočet zastavíme.

Obrazovka "Barvy"

Pomocí 3 posuvníků můžeme nastavit libovolný odstín barvy (všech segmentů) hodin. Po stisknutí tlačítka "Uložit" se zvolená kombinace uloží do vnitřní paměti EEPROM v hodinách. Po vypnutí a zapnutí hodin se nastaví barevný odstín z paměti. V případě, že chceme změnit odstín "pro tuto chvilku" a nechceme ho natrvalo ukládat, tak stiskneme tlačítko "Zpět" -> barvy se mění, ale neuloží do paměti.

Obrazovka "Budík"

Na této obrazovce můžeme nastavit budík, který bude v nastavený čas aktivován na určitou dobu.

Aktivovat v čase -> volba hodiny a minuty (klepnutím na ikonu 13:31).

Trvání buzení -> doba trvání alarmu od 0 do 59 vteřin. Zvuk je střídavě zapínán a vypínán v rytmu 2,5 vteřiny.

Zapnout budík -> budík může být nastaven, ale nemusí být aktivován (když nechceme být rušeni).

Po stisknutí tlačítka "Uložit" se všechna nastavení budíku uloží do paměti EEPROM v hodinách.

Obrazovka "Nastavení"

Pokud je jas hodin nastaven na "Vyp" bude svit všech RGB LED nastaven na maximální hodnotu (100%) s ohledem na vlastní nastavení RGB složek. Při zapnutém spínači "Zap" bude uživatelský jas RGB složek regulován v závislosti na okolním osvětlení (snímá se fotorezistorem).

  • Příklad VYP: R mám 100, G mám 255, B mám 100 -> LED svítí 100, 255, 100
  • Příklad ZAP: R mám 100, G mám 255, B mám 100, okolní osvětlení je 50% -> LED svítí 50, 127, 50

"Nastavení času z telefonu do hodin" znamená odeslání času (aktuální čas mobilního telefonu) z mobilního telefonu do BT hodin. Čas je uložen v obvodu reálného času DS1307, ze kterého se následně vypisuje na LED displeji.

"Test LED" spouští testovací režim LED panelu (při pájení a propojování modulů v hodinách). Postupně se posouvá červený bod od 1 LED až k poslední LED (LED čipy jsou osazeny v jednotlivých segmentech a zapojeny za sebou dle obrázku níže).

 

Propojení modulů směrem od CPU

Video - ukázka TEST LED (v aplikaci nastaven test)

Testovací režim můžeme vyvolat i bez aplikace. Před zapnutím napájecího napětí (zdroje 5V) držíme zmačknuté tlačítko "Test LED" na plošném spoji. Následně zapneme napájení hodin (5V). Test se během chvilky spustí (můžeme tlačítko pustit). Test běží neustále dokola, ukončit ho lze pouze restartem zařízení pomocí tlačítka "Restart" na plošném spoji, nebo vypnutím a zapnutím zařízení.

Attachments:
Download this file (cele hodiny propojeni.png)Propojení všech segmentů[ ]56 kB121 Downloads2019-12-20 12:46