Křižovatka 16 semaforů s Arduino MEGA2560 - Řešení pomocí Arduina

Seznam článků

DONATE

Zdrojové programy pro Arduino IDE a ATMEGA2560 (v příloze pod článkem pro "donate" členy).

Progamy

1) test všech LED diod (otestujeme zapájení všech LED zda pracují po pájení)

2) test všech stavů semaforu S0,S1...

3) finální program(komplet program, v programu nejsou doplněny bezpečností prodlevy -> možné další vylepšení programu)

  • TL1 a TL2 je tlačítko pro chodce (zkracuje cyklus na 1/4 času)
  • TL3 zapíná a vypíná křižovatku (při vypnutí bliká žlutá, při zapnutí běží cyklus)
  • TL4 test všech LED diod (při držení svítí všechny LED)

Arduino vypisuje co se právě odehrává na sériovou linku (sériový monitor v Arduino IDE)