Křižovatka 16 semaforů s Arduino MEGA2560 - Poloautomatické řízení křižovatky

Seznam článků

Musíme připustit, že i dopravní policista se může zmýlit. Ačkoliv jsme plánovali, že po stavu S1 má následovat stav S12, může policista omylem stisknut jiné tlačítko. Proto bude ideální, když tlačítko bude jen jedno (nazveme jej T) a jeho stiskem se křižovatka přepne do následujícího správného stavu. Nezapomeneme označit, v jakém stavu se má řízení nacházet po uvedení do činnosti!

Základní podoba řízení. Po stisku tlačítka T se světla přepnou do následující konfigurace

Budeme-li uvažovat i situace, kdy se má celá křižovatka zapínat či vypínat, budeme chtě nechtě muset přidat i tlačítko pro zapnutí, resp. vypnutí křižovatky (nazveme jej Z). Pracovně nyní budeme předpokládat, že vypnutá křižovatka má všechna světla vypnutá a že při vypínání křižovatky všechna světla naráz zhasnou. Blikání oranžového světla při "vypnuté křižovatce" zatím ponechme stranou.

Řízení se základní implementací zapnutí a vypnutí křižovatky. Z je tlačítko pro zapnutí/vypnutí světelné signalizace, tlačítkem T se v režimu řízení provozu křižovatka přesouvá mezi stavy S1 až S41