6 - osá robotická servo ruka a její sestavení - Programové vybavení (kód)

Seznam článků

Testovací program

Pro zapojení serv lze na test využít i desku Arduino UNO + shield, který je součástí 2WD podvozku.

V žádném případě nenapájejte serva pouze z USB konektoru počítače! Hrozí poškození USB portu počítače, nebo desky Arduino. Pro napájení je potřeba použít externí napájecí zdroj 5V minimálně 5A.

Start cyklu pomocí tlačítka - krátký stisk tlačítka.

Ruční provoz pomocí 3 joysticků (pro 6 ks serv) - dlouhý stisk tlačítka (3x joystick připojený přes I2C sběrnici)

Tímto děkuji J.D. za nafocení a vytvoření ukázkového programu...

DONATE

Registrovaní uživatelé, kteří přispěli "Donate" mají možnost stažení kompletního zdrojového kódu..