Arduino UNO - deska I2C joysticku

Deska joysticku I2C je určena pro tuto desku, kam se připojí a můžeme si hrát. Lze ji samozřejmě použít i kdekoliv jinde ve svém zapojení. Na plošném spoji je osazen joystick firmy Parallax (osa X a osa Y), který obsahuje 2x trimr 10KOhm. Získané napětí je přivedeno na obvod PCF8591 (8-bitový 4 kanálový A/D převodník a jednokanálový D/A převodník na sběrnici I2C) vstup AD0 (pohyb vlevo-vpravo) a AD1 (pohyb nahoru-dolu). Na vstup AD2 je zapojen fotorezistor a tak můžeme snímat i hodnotu okolního osvětlení. Na vstup AD3 je přivedeno napájecí napětí (5V) pro možnost měření napájecího napětí zařízení (vstup byl nevyužitý). Na výstup DA0 je zapojena LED dioda, kterou můžeme indikovat různé děje (například potvrzení zadávané hodnoty atd...). Zespodu plošného spoje jsou 3 letovací propojky, pomocí kterých se nastavuje adresa I2C. Pokud je A0-A2 na GND je adresa obvodu 0x48 (0x90).

ZDARMA

  • schema a příklad Arduino

DONATE

  • desky spojů a gerber (Eagle)

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

spoj

Osazovací plán

deska

Fotografie joysticku parallax verze-B

joy1

joy2

Osazená deska

IMG 20150827 105630

IMG 20150827 130602

IMG 20150827 130622

IMG 20150827 130920

IMG 20150828 063438

Video - test

Vstupní napětí z A/Dxx převodníku se vypočítá:

napětí na vstupu = hodnotaAD * 5.0 / 255

Výstupní napětí na D/A převodníku se vypočítá:

napětí na výstupu = hodnotaDA / 255 * 5.0

Zjištění hodnoty 0-255 na výstupu D/A z hodnoty napětí 0-5V:

hodnota = napětí na výstupu / 5.0 * 255

Načtení hodnoty vstupu AD0-AD3 u převodníku PCF8591

cti

Nastavení napětí na výstupu DA (0-255) příklad blikání s LED

blik

Další příklady kódu pro tuto desku joysticku spolu s deskou LED a I2C displejem jsou v příloze (po přihlášení)

Adresu převodníku PCF8591 lze nastavit v rozsahu 0x48 (A0-A2 spojené na GND) až 0x4F (A0-A2 rozpojené tj UCC)

(0x48, 0x49, 0x4A,0x4B,0x4C,0x4D,0x4E,0x4F)