Moje WiFi ESP8266 - WiFi budík s NTP - Verze 1.1

Seznam článků

Obsluha a nastavení Wi-Fi budíku

Prvotní nastavení Wi-Fi budíku provedeme následovně (toto musíme provést po prvním nahrání bin programu do ESP):

 • Držíme tlačítko "Setup" na plošném spoji a připojíme napájecí napětí 5V. Když začne modrá LED dioda blikat (2x blikne - pauza - 2x blikne - pauza ...) tlačítko pustíme (dojde ke smazání dat EEPROM do výchozího nastavení a spuštění Wi-Fi AP pro nastavení připojení k síti.
 • Proskenujeme chytrým telefonem (nebo notebookem) okolní Wi-Fi sítě. Měla by se tam objevit síť s názvem ESPPBSetup_XXXXXX, kde XX je nahrazené MAC adresou modulu.
 • Připojíme se k tomuto SSID (nejlépe telefonem…) – připojení je bez hesla
 • Otevřeme na telefonu prohlížeč a zadáme URL http://192.168.4.1
 • Klikneme na tlačítko s přesměrováním na konfiguraci
 • Na konfigurační stránce vybereme náš AP, na který se modul připojí – automaticky se doplní SSID a zadáme heslo – je také dobré zadat nějaký název vlastního zařízení, k tomu slouží pole "Jméno zařízení" – například "budik"
 • Necháme uložit konfiguraci a restartovat ESP (udělá se to automaticky, trvá to cca 10 sekund)
 • Po restartu ESP by se mělo celé ESP automaticky připojit do naší domácí Wi-Fi sítě a být dostupné na ping (např. ping budik.local (Mac/Linux), nebo ping budik (Windows) pokud je zadané jméno budik)
 • V našem Wi-Fi routeru najdeme IP adresu zařízení a můžeme ji následně zadat do webového prohlížeče pro nastavení budíku (viz foto níže)
 • Popis blikání modré LED na modulu:
  1x bliknutí – snaží se připojit do sítě Wi-Fi, nebo spustit nakonfigurovaný AP
  2x bliknutí – nepodařilo se připojit, nebo byla ručně vynucená konfigurace (tlačítkem) – v tomto okamžiku běží konfigurační AP se SSID ESPPBSetup_xxxxxxx
  3x bliknutí – připojeno do sítě, normální běh zařízení

Výchozí nastavení budíku verze 1.1 (pokud provedeme reset do defaultu tlačítkem "setup")

 • heslo: admin
  • budík 1. zapnut: ano
  • čas budíku: 12 hodin: 10 minut
  • doba zvonění: 5 vteřin
  • budík 2. zapnut: ano
  • čas budíku: 12 hodin: 11 minut
  • doba zvonění: 5 vteřin
 • NTP server: tak.cesnet.cz
 • NTP port: 123
 • časová zóna: +1
 • zabezpečení pro OTA: admin
 • teploměr zapnut: ano
 • interval měření: 15 vteřin
 • popisek: sonda
 • termostat zap: 35°C
 • termostat vyp: 25°C

Sejmutá obrazovka prohlížeče

1bez

2bez

3bez

4bez

5bez

5bbez

7bez

8bez

9bez

Schéma zapojení budíku je stejné jako verze 1.0, pouze na pinech ESP8266 přibylo čidlo DS18B20 a relé pro termostat

Obsazení pinů ESP8266

TX výstup debug na serial (115200Bd) - USB
RX vstup seriová linka - USB
D1 zde je připojen pípák (nebo deska relé viz obrázek níže)
D2 tlačítko "Setup" na zem pro vyvolání Wi-Fi nastavení
D3 neobsazeno - pozor zde je (HIGH -> RUN/LOW -> FLASH)
D4 zde je připojena modrá LED na Wi-Fi modulu
D8 neobsazeno
D7 čidlo DS18B20 a rezistor 4K7 na 3,3V
D6 výstup termostatu - relé 2 (aktivní je na výstupu 3,3V)
D5 neobsazeno
D0 neobsazeno
A0 neobsazeno

Deska relé shield (pro výstup termostatu, nebo výstup alarmu - záleží zda máme zapojeno na pin D1, nebo D6)

deskarele

deskarele2

d1