Moje WiFi ESP8266 - WiFi budík s NTP

Seznam článků

Pro kolegu jako "zbraň" na děti, které nechtějí ráno vstávat jsem vytvořil s modulem WeMos D1 mini - ESP 8266 konstrukci Wi-Fi budíku, kde je možné přes webové rozhraní budík obsluhovat...

Parametry budíku

 • napájení: 5V z USB nabíječky pro telefon
 • nastavení: přes www stránku - webový prohlížeč (viz foto níže)
 • signalizace: RGB LED, piezo bzučák
 • reset: tlačítkem na desce ESP, nebo smazání do výchozího nastavení a nastavení Wi-Fi připojení (druhé tlačítko)
 • zabezpečení: heslo
 • čas a datum: získáván z NTP serveru (synchronizováno po 10 minutách)
 • aktualizace fw budíku: přes webové rozhraní
 • teploměr: čidlo DS18B20, DHT
 • termostat: nastavení teploty zap a teploty vyp (spínání relé)
 • načítání dat z Wunderground meteo služby
 • dva nezávislé budíky s možností doby buzení a dne v týdnu
 • ruční zrušení alarmu

DONATE

 • 1.0  - 1.11.2016 (zdroj Arduino kód pro procesor) plošný spoj (Eagle, Gerber, CAM)
 • 1.1  - 17.11.2016 (zdroj Arduino kód pro ESP8266 procesor + bin soubor)
 • 1.2  - 2.12.2016 (zdroj Arduino kód pro ESP8266 procesor + bin soubor)

Free

 • 1.1  - 17.11.2016 (bin soubor pro ESP8266)

Obsluha a nastavení Wi-Fi budíku 1.2

Přidáno počasí z Wundergroundu (refresh půl hodiny) načítá jako xml stránku a parsuje data, tlačítko pro zrušení alarmu (stejné jako pro setup), budík 1 a 2 dle dnů po-pá, možnost smazat do default v setup, přidáno čidlo DHT
          přidána RGB LED (zrušena modrá LED na Wi-Fi modulu):
          * zelená na LED svítí: Wi-Fi je připojeno
          * červená na LED svítí: připojování k Wi-Fi síti
          * bílá na LED: začátek připojování k Wi-Fi síti
          * modrá na LED: konfigurační menu (je aktivní AP režim)
          * červená/zelená na LED bliká po zapnutí na dobu 3 sec (lze vstoupit do setupu pro Wi-Fi pokud v tuto dobu stiskneme tlačítko)

Prvotní nastavení Wi-Fi budíku provedeme následovně (toto musíme provést po prvním nahrání bin programu do ESP):

 • Připojíme napájecí napětí 5V a počkáme až začne blikat zelená/červená barva na LED. Stiskneme a pustíme tlačítko (dojde ke smazání dat EEPROM do výchozího nastavení a spuštění Wi-Fi AP pro nastavení připojení k síti.
 • Proskenujeme chytrým telefonem (nebo notebookem) okolní Wi-Fi sítě. Měla by se tam objevit síť s názvem ESPPBSetup_XXXXXX, kde XX je nahrazené MAC adresou modulu.
 • Připojíme se k tomuto SSID (nejlépe telefonem…) – připojení je bez hesla
 • Otevřeme na telefonu prohlížeč a zadáme URL
 • Klikneme na tlačítko s přesměrováním na konfiguraci
 • Na konfigurační stránce vybereme náš AP, na který se modul připojí – automaticky se doplní SSID a zadáme heslo – je také dobré zadat nějaký název vlastního zařízení, k tomu slouží pole "Jméno zařízení" – například "budik"
 • Necháme uložit konfiguraci a restartovat ESP (udělá se to automaticky, trvá to cca 10 sekund)
 • Po restartu ESP by se mělo celé ESP automaticky připojit do naší domácí Wi-Fi sítě a být dostupné na ping (např. ping budik.local (Mac/Linux), nebo ping budik (Windows) pokud je zadané jméno budik)
 • V našem Wi-Fi routeru najdeme IP adresu zařízení a můžeme ji následně zadat do webového prohlížeče pro nastavení budíku (viz foto níže)

Výchozí nastavení budíku verze 1.2 (pokud provedeme reset do defaultu tlačítkem "setup")

 • heslo: admin
  • budík 1. zapnut: ano
  • čas budíku: 12 hodin: 10 minut
  • doba zvonění: 5 vteřin
  • zvonění po-pá: ano
  • budík 2. zapnut: ano
  • čas budíku: 12 hodin: 11 minut
  • doba zvonění: 5 vteřin
  • zvonění po-pá: ano
 • NTP server: tak.cesnet.cz
 • NTP port: 123
 • časová zóna: +1
 • zabezpečení pro OTA: admin
 • teploměr zapnut: ano
 • interval měření: 15 vteřin
 • popisek: sonda
 • termostat zap: 35°C
 • termostat vyp: 25°C
 • používat wunderground počasí: ne
 • automatické umístění stanice dle IP: ne
 • wunderground api: zaregistrujte se...
 • wunderground host: api.wunderground.com
 • umístěni stanice: Plzen-Mikulka

Sejmutá obrazovka prohlížeče

1

2

3

4

5

6

7

8

Připojení periferií na modul Wemos D1
 * D1  relé modul Wemos D1
 * D2  piezo přes tranzistor
 * D3 tlačítko Wemos D3, nesmí se stisknout dokud se nenabootuje tedy nebliká rudá/zelená!!! lépe dát to na jiný pin, ale pak nelze použít Wemos modul
 * D4 čidlo DHT Wemos D2 (zde je zároveň modrá LED na Wemos D1 nesmí se použít když je DHT čidlo !!!
 * D7 / 13 čidlo DS
 * D6 / 12 RGB LED
 * D5 / 14 RGB LED
 * D0 / 16 RGB LED

but shield

dht shield

Schéma modulu s RGB LED, pípákem a svorkovnicí pro DS čidlo

schema