Arduino UNO - deska I2C pro serva

Deska serva s konektorem I2C je určena pro Arduino UNO desku , kam se připojí jako shield a můžeme si hrát. Lze ji samozřejmě použít i kdekoliv jinde ve svém zapojení. Deska obsahuje 3 LED diody, 3 tlačítka, 5x konektor z digitálních pinů procesoru (pro serva či jiné periferie)...

Přiřazení pinů k Arduinu

3x konektor pro I2C periferie (+5V,SDA,SCL,0V) pro LCD displej, joystick, RTC...
led1     na D3 (lze použít PWM)
led2     na D5 (lze použít PWM)
led3     na D6 (lze použít PWM)
servo 1 na D2 (0V,signál,+5V)
servo 2 na D4 (0V,signál,+5V)
servo 3 na D10 (0V,signál,+5V)
servo 4 na D11 (0V,signál,+5V)
servo 5 na D12 (0V,signál,+5V)
tlačítko 1 na D7
tlačítko 2 na D8
tlačítko 3 na D9

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

DSC 0043

DSC 0044

Připojená dvě serva (na hřídel připojená šipka z cuprextitu)

DSC 0045

Serva ovládané joystickem

DSC 0047

Modelářské servo, které je v startovací sadě Arduino

servo

Video - pohled na serva (program jedna - auto posouvání, program dvě - ovládání joystickem na I2C)