Arduino UNO - deska pro 3 motory

Deska pro motory je určena pro Arduino UNO desku, kam se připojí jako shield a můžeme si hrát. Lze ji samozřejmě použít i kdekoliv jinde ve svém zapojení. Deska obsahuje 3 LED diody, 2 tlačítka, 4x konektor z analogových pinů procesoru (pro periferie), 3x H-můstek pro 3 stejnosměrné motory (lze řídit směr otáčení a rychlost točení)... V mém případě desku použijeme pro model jeřábu (merkur) a různé programy (simulace pračky atd...)

Přiřazení pinů k Arduinu

led1 na D2
led2 na D3 (lze použít PWM)
led3 na D4
motor 1 na D5, D6, D9 (můstek A, můstek B, PWM)
motor 2 na D7, D8, D10 (můstek A, můstek B, PWM)
motor 3 na D12, D13, D11 (můstek A, můstek B, PWM)
tlačítko 1 na A0 (tedy D14)
tlačítko 2 na A1 (tedy D15)
AUX 1 pro čidla na A2 (tedy D16)
AUX 2 pro čidla na A3 (tedy D17)
AUX 3 pro čidla na A4 (tedy D18)
AUX 4 pro čidla na A5 (tedy D19)

pin

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

DSC 0014

DSC 0015

DSC 0017

Video - program 1 (v příloze)