ATtiny 85 zalévání rajčat

Seznam článků

Představte si situaci: sud plný vody, fotovoltaický článek na 12V, baterii na 12V, elektromagnetický ventil na 12V a truhlíky rajčat pro pana Kotrče z velkého domu. Tato sestava se přímo vybízí k sestavení jednoduchého automatu na spínání závlahy rajčat. K zalití dojde každý den při překročení nastavené hodnoty okolního osvětlení (ráno když vylézá sluníčko verze 1.0, nebo i když sluníčko zachází verze 1.1)...

ZDARMA

  • FW: 1.0 hex pro procesor

DONATE

  • FW: 1.0 zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle) HW1 + HW2 verze (zalévá pouze při přechodu noc/den. čas 10-60 sec)
  • FW: 1.1 zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle) HW1 + HW2 verze (zalévá při přechodu noc/den - den/noc. čas navýšen 10-120 sec)

Funkce zařízení FW: 1.0

Fotovoltaický článek dobíjí baterii 12V. Z 12V baterie je přes relé spínán elektromagnetický ventil 12V na nastavenou dobu, který otevírá v nejnižší části sudu odtok vody do truhlíků se zeleninou (rajčata). Z baterie je přes DC-DC měnič (12V->5V) napájena destička řízení s procesorem ATtiny 85.

Potenciometrem P1 (vstup A2) se nastavuje prahová úroveň okolního osvětlení 10-100%, kdy při překročení této úrovně fotorezistorem (vstup A1) dojde k sepnutí relé (výstupu D0) na dobu 10-60 sec nastavenou potenciometrem P2 (vstup A2). Po uplynutí času (P2) se výstup vypne. Dokud neklesne hodnota z fotorezistoru pod nastavenou úroveň P1 je výstup blokován. LED1 na (výstupu D1) signalizuje chod zařízení tedy probuzení cpu (svítí, nebo bliká). ATtiny má nastaven interní watchdog na dobu 8 sec. Při sepnutí výstupu bliká led 2x za vteřinu (rychle) jinak pokud zařízení spí blikne jednou za 8 sec krátce. Zařízení má velice malou spotřebu (procesor většinu času spí, přesně 8 vteřin a na chvilku se probudí, tedy řádově uA).

Rozdíl mezi HW1 a HW2 verzí plošného spoje

Odrušení cívky el. magnetu

  • v případě velké indukčnosti cívky el. magnetu je potřeba cívku odrušit (při rozepnutí relé dochází k indukci napětí - špičce, která resetuje procesor) -> přidáme na výstup diodu 1N4007 paralelně k cívce (v závěrném směru)

Schéma zapojení HW2 verze

schemaHW2

Deska spojů HW2 verze

osaz

Osazená deska spojů HW2

DSC 0062

DSC 0063

DSC 0064

DSC 0065

Video - pohled na HW2 s programem FW: 1.1 (pomalé blikání CPU spí, probudí se, změří usne. Rychlé blikání sepnuté relé na nastavenou dobu)

  • Simulace den noc PVC víčkem (relé sepne vždy při přechodu den/noc a noc den)