Arduino UNO - LEDMATRIX noviny s teploměrem - HW verze 4

Seznam článků

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

top

bot

kotovani

Postup osazení desky (fotografie)

DSC 0114

DSC 0115

DSC 0116

DSC 0117

DSC 0118

DSC 0119

DSC 0120

DSC 0121

DSC 0122

DSC 0123

DSC 0124

DSC 0125

DSC 0126

DSC 0127

DSC 0128

DSC 0129

DSC 0130

DSC 0131

DSC 0132

DSC 0133

DSC 0134

DSC 0135

DSC 0136

DSC 0137

DSC 0138

DSC 0139

DSC 0140

DSC 0141

DSC 0142

DSC 0143

DSC 0145

DSC 0146

DSC 0148

DSC 0149

DSC 0150

DSC 0151

DSC 0152

Změříme napájecí napětí pro procesor ESP8266 (pokud je v rozmezí 3 až 3,3V můžeme obvod osadit do desky)

DSC 0153

DSC 0155

Před vložením procesoru Atmega 328 a obvodu času RTC DS1307 nahrajeme program do ESP8266 (využíjeme Arduino převodník: USB na serial). Připojíme USB převodník do PC a dále na piny GND, Rx, Tx na desce matrixu. Připojíme USB kabel (B) do desky matrixu (slouží jako napájení matrix desky). Spustíme Arduino IDE, nastavíme obvod ESP8266 12E generic, vybereme USB port převodníku. Na desce matrixu stiskneme současně tlačítka: SW3 (reset) a SW4 (upload) -> zůstane slabě svítit rudá LED, uvolníme obě tlačítka (ESP je připravené k vložení kódu). V Arduinu stiskneme tlačítko nahrát...

DSC 0157

DSC 0158

Po vložení kódu do ESP8266 můžeme osadit do patic ostatní obvody (pozor na orientaci)

DSC 0163

DSC 0164

Dalším krokem je propojení řídící desky se 4ks 8x8 LED displeji (matrix 8x8)...

1) vodiče odizolujeme (potřebujeme 3x5ks cca 8cm dlouhých a 5ks cca 25cm dlouhých vodičů - lanek)

DSC 0252

2) vodiče stočíme rukou (odizolovanou živou část) a pocínujeme (cín+kalafůna v trubičkové pájce -> cín přikládáme k vodiči spolu s páječkou. Nikoliv cín na hrot páječky a následně na vodič!)

DSC 0253

3) vodiče zkrátíme na cca 1-2mm

DSC 0254

4) vodiče připájíme na desky displejů

DSC 0257

DSC 0259

Vždy propojujeme z jednoho matrixu OUT do dalšího IN (vodiče: VCC, GND, DOUT, CS, CLK <-> VCC, GND, DIN, CS, CLK) jako na obrázku

DSC 0260

DSC 0262

DSC 0265

Displej vpravo je první zapojený z desky řízení, displej vlevo je poslední (tedy 4 matrix). Vše propojeno spolu pomocí 5 vodičů (IN-OUT-IN-OUT...).

DSC 0266

DSC 0269

Mechanická část (připevnění řídící desky a LED MATRIX na podkladovou desku)

DSC 0210

Vrtací šablona pro snadnější nalezení otvorů.

DSC 0213

DSC 0222

"Důlčíkem" označíme středy děr pro následné vrtání.

DSC 0218

DSC 0219

DSC 0223

DSC 0214

DSC 0215

Rozměříme, vyvrtáme na desce díry pro uchycení 4ks displejů (Matrixů 8x8)

DSC 0241

Pokud máme možnost přestříkáme desku černou matnou barvou.

DSC 0273

DSC 0274

DSC 0276

Nebo použijeme 3D držák matic, na který přišroubujeme 8x8 LED matrix moduly (plošné spoje) a ten následně pomocí dvou šroubů uchytíme na základovou desku.

DSC 0521

DSC 0523

DSC 0524

DSC 0525

Snímek obrazovky 69

final1x4matrix drill

DSC 0277

DSC 0278

DSC 0279

DSC 0280

DSC 0281

DSC 0283

DSC 0284

DSC 0285

DSC 0289

3D rámeček

Na tiskárně Pruša I3 MK2 je vytištěn rámeček z PETG materiálu, do kterého elegantně usadíme naše LEDmatrix hodiny.

DSC 0243

DSC 0244

DSC 0245

DSC 0246

DSC 0247

DSC 0248

Nastavení v souboru G-code je pro materiál PETG Devil Design 220/65°C OPTIMAL 150um. Tisk trvá cca 10 hodin. Spotřeba materiálu PET-G je 82g.

Nastavení hodin při prvním zapnutí a připojení k Wi-Fi (Wi-Fi manažer)

Náhledy z webového rozhraní

Snímek obrazovky 89

Snímek obrazovky 88

Snímek obrazovky 85

Snímek obrazovky 86