LED noviny 96 x12 bodů

DSC 0001
Zobrazovač se ovládá z COM portu počítače (při použití převodníku USB/RS232 lze použít USB port počítače), nebo deskou řízení (namísto PC). Zobrazovač přijímá ASCI znaky na sériové lince a ty následně zobrazuje na LED panelu. LED zobrazovač je složen ze 3ks LED panelů 32x12 bodů tj. 96x12 bodů (1152 LED diod). Jedná se o LED panel osazený diodou LED o velikosti 10mm supersvítivé oranžové barvy. LED panel obsahuje posuvné registry typu UCN5833A.
 

ZDARMA

    hex pro procesor fw: 1.0

DONATE

    zdroj + hex pro Arduino IDE fw: 1.0
    zdroj pro Arduino IDE fw: 1.1 změna rychlosti ser. linky, přidán watchdog 1sec, posun textu ze streamu na ser. lince (5.5.2017)
    zdroj Python pro obsluhu panelu po sériové lince

Přenosová rychlost komunikace sériové linky

fw 1.0 9600 Baud (řízení HW nepoužito, 1 start bit, 1 stop bit, data 8 bitů)

fw 1.1 115200 Baud (řízení HW nepoužito, 1 start bit, 1 stop bit, data 8 bitů)

Příkazy na které reaguje řadič LED panelu fw 1.1

Zrušeny všechny příkazy (CTxyA viz níže). Aktuálně se načítá stream ze sériové linky přímo na LED panel - text rotuje směrem vlevo. Stream pro odesílání dat je nutné odesílat se zpožděním 0,3sec (Raspberry odesílá jednotlivé znaky na sériovou linku se zpožděním 0,3 sec a panel je vykresluje v pravo na panelu, kde následně odjíždí text vlevo).

5.5.2017 Raspberry Pi je zamontováno přímo do LED panelu (propojeno spolu bez převodníků RS232 - tedy Atmega řadiče a sériová linka v Raspberry Pi je propojena přímo spolu)

Linka GPIO14 TXD z Raspberry Pi je spojeno přímo s ATmega RXD pin 2 (tedy logika 3,3V jde do 5V ATmega). Zem a +5V Raspbery (pin 6 GND a piny 2,4 +5V) je připojeno přímo na desku driveru 0V a +5V. Vstup GPIO15 RXD do Raspberry Pi je zapojen přes rezistorový dělič (10K, 20K) na pin ATmega TXD pin 3 (tedy logika 5V je snížena na 3V do Raspberry PI). Vývod GPIO18 z Raspberry Pi ovládá reset procesoru ATmega přes tranzistor BC547 (kolektor vývod 1 reset na Atmega, emitor na zem, báze přes rezistor 4K7 na GPIO).

raspipin

Úprava panelu na fw: 1.1 a montáž Raspberry Pi do panelu

DSC 1152

DSC 1153

DSC 1154

DSC 1155

DSC 1156

DSC 1157

 

Příkazy na které reaguje řadič LED panelu fw 1.0

"text 12 znaků" (vložení textu)

C (smazat řádek)

T (výpis verze ID LED řadiče)

xyA (výběr typu a rychlosti animace)

 

14.10.2013 doplněno resetování panelu (řízení cpu atmega328p) pomocí sériové linky - vývod DTR

(aktivní DTR resetuje cpu, neaktivní DTR panel běží).

Tzn. po sériové lince se přenáší TX, RX a DTR

Na COM je DTR pin č. 4

 

Video - řízení LED novin přes COM1 a RS232 osobním PC

 

Video - info výpis z řadiče - příkaz T

 

Fotografie výpis ovládacích příkazů - okno terminálu sériové komunikace v PC
comobr2
 
 
Po odeslání příkazu "Ahoj" se vypíše text Ahoj.
DSC 0022
 
Po zadání příkazu "Ahoj" 49A
se zobrazí text Ahoj, který bude rotovat vpravo nejmenší rychlostí
comobr3
 
Fotografie LED panelu 32x12 (strana součástek)
DSC 0003
 
Fotografie LED panelu 32x12 (strana spojů)
DSC 0004 
 
 
Deska spínačů
slouží k propojení zobrazovače a řadiče. Napájení desky je řešeno z PC zdroje. Při připojení více než dvou zobrazovacích modulů nahradíme výkonové tranzistory typem BD912 a bázové odpory snížíme na 56 Ω. Koncové tranzistory a integrovaný stabilizátor IC1 musí být spojeny s dostatečně dimenzovaným chladičem. S jedním modulem dosahujeme výkonové ztráty 10 W, se čtyřmi více než 45 W. Zapojení a oživení modulu je velmi jednoduché, při pečlivé práci by se neměly objevit problémy.
 
Schéma zapojení desky spínačů (budiče)
 
 christ schema
 
 
Plošný spoj - deska spínačů (budiče) strana spojů
 christ spoj
 
 
Plošný spoj - deska spínačů (budiče) osazovací plán
christ all 

 

Osazená deska spínačů

DSC 0008

 

Osazená deska řadiče

DSC 00001 2

 

Osazená deska spínačů + deska řadiče + zdroj z PC

DSC 00001 4

 

Připojení spínačů k LED desce

DSC 0010

 

A jdeme do finále ... (LED panel namontovaný v krytu zářivkového svítidla :-)

DSC 0001

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0006

DSC 0008

DSC 0009

DSC 0015

DSC 0018

DSC 0020

DSC 0021

aa

bb

 

 

Zapojení konektorů desky spínačů

 
Konektor X1, X2 - vstup

Napájení modulu

Pin Funkce
1 +5 V/4 A
2 Zem
3 Zem
4 +12 V/1 A

Pozn: Napájecí zdroj musí dodat minimálně 8 A v napájecí větvi 5 V.

 

Konektor X3 - vstup

Spínání skupin LED diod

Funkce Pin Pin Funkce
Ucc (+5 V) 1 2 Řádky 10, 11, 12
Řádky 1, 2, 3 3 4 Řádky 7, 8, 9
Řádky 4, 5, 6 5 6 Nezapojeno
Nezapojeno 7 8 Nezapojeno
Nezapojeno 9 10 Zem (0 V)

 

Konektor X4 - vstup

Řízení posuvných registrů

Funkce Pin Pin Funkce
Ucc (+5 V) 1 2 Nezapojeno
Blokování 3 4 Hodinový vstup
Vstup pos. reg. řádky 2, 5, 8, 11 5 6 Vstup pos. reg. řádky 1, 4, 7, 10
Vstup pos. reg. řádky 3, 6, 9, 12 7 8 Nezapojeno
Nezapojeno 9 10 Zem (0 V)

 

 

Konektor X5 - výstup

Spínání anod LED diod

Funkce Pin Pin Funkce
Anody, řádek 1, 2, 3 1 2 Anody, řádek 1, 2, 3
Anody, řádek 1, 2, 3 3 4 Anody, řádek 1, 2, 3
Anody, řádek 4, 5, 6 5 6 Anody, řádek 4, 5, 6
Anody, řádek 4, 5, 6 7 8 Anody, řádek 4, 5, 6
Anody, řádek 7, 8, 9 9 10 Anody, řádek 7, 8, 9
Anody, řádek 10, 11, 12 13 14 Anody, řádek 10, 11, 12
Anody, řádek 10, 11, 12 15 16 Anody, řádek 10, 11, 12
Anody, řádek 7, 8, 9 11 12 Anody, řádek 7, 8, 9

 

 

Konektor X6 - výstup

Řízení posuvných registrů a zem

Funkce Pin Pin Funkce
Vstup pos. reg. řádky 2, 5, 8, 11 1 2 Vybavení
Vstup pos. reg. řádky 3, 6, 9, 12 3 4 Hodinový vstup
Zem IO 5 6 Vstup pos. reg. řádky 1, 4, 7, 10
Ucc (+5 V) 7 8 Ucc (+5 V)
Zem 9 10 Zem
Zem 11 12 Zem
Zem 13 14 Zem
Zem 15 16 Zem

 

Seznam Součástek deska spínačů

Pozice Hodnota Typ Poznámka
IC1 7805 Integrovaný stabilizátor  
Q1 TIP 125 PNP Darlington  
Q2 BC 547 NPN tranzistor  
Q3 TIP 125 PNP Darlington  
Q4 BC 547 NPN tranzistor  
Q5 TIP 125 PNP Darlington  
Q6 BC 547 NPN tranzistor  
Q7 TIP 125 PNP Darlington  
Q8 BC 547 NPN tranzistor  
C1 470 μF/10 V Kondenzátor elektrolytický axiální  
C2 100 μF/15 V Kondenzátor elektrolytický axiální  
C3 100 nF/50 V Kondenzátor keramický  
C4 100 nF/50 V Kondenzátor keramický  
C5 100 nF/50 V Kondenzátor keramický  
R1 2,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R2 1,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R3 2,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R4 1,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R5 56 Ω Rezistor, vel 0207  
R6 12 kΩ Rezistor, vel 0207  
R7 2,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R8 1,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R9 56 Ω Rezistor, vel 0207  
R10 12 kΩ Rezistor, vel 0207  
R11 56 Ω Rezistor, vel 0207  
R12 12 kΩ Rezistor, vel 0207  
R13 2,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R14 1,2 kΩ Rezistor, vel 0207  
R15 56 Ω Rezistor, vel 0207  
R16 12 kΩ Rezistor, vel 0207  
X1 PSG5 Zástrčka napájecí pro FD  
X2 PSG5 Zástrčka napájecí pro FD  
X3 2SG20 Konektorové kolíky lámací, dvouřadé Upravit na 10 pinů
X4 2SG20 Konektorové kolíky lámací, dvouřadé Upravit na 10 pinů
X5 2SG20 Konektorové kolíky lámací, dvouřadé Upravit na 16 pinů
X6 2SG20 Konektorové kolíky lámací, dvouřadé Upravit na 16 pinů
Schéma zapojení desky řadiče
 
schemadeskaradice
Plošný spoj - deska řadiče strana spojů
deskaradicebott
 
Plošný spoj - deska řadiče osazovací plán
deskaradicetop
 
 
Plošný spoj - deska řadiče popis konektorů
deskaradicepopis
 
Zapojení konektorů desky řadiče

 

Konektor X1

Napájecí konektor

Pin Popis
1 NC
2 Ucc (+5V)
3 GND (0V)
4 NC

 

Konektor JP1

Reset

Pin Popis
1 Reset
2 GND (0V)

 

Konektor X2

Komunikace - konektor RS-232

Popis Pin Pin Popis
NC 1 2 NC
Tx 3 4 NC
Rx 5 6 NC
NC 7 8 NC
GND 9 10 NC

 

Konektor X3

Port B

Popis Pin Pin Popis
Ucc (+5V) 1 2 PB0
PB1 3 4 PB2
PB3 5 6 PB4
PB5 7 8 NC
NC 9 10 GND (0V)

 

Konektor X4

Port C

Popis Pin Pin Popis
Ucc (+5V) 1 2 PC0
PC1 3 4 PC2
PC3 5 6 PC4
PC5 7 8 NC
NC 9 10 GND (0V)

 

Konektor X5

Port D

Popis Pin Pin Popis
Ucc (+5V) 1 2 PD0
PD1 3 4 PD2
PD3 5 6 PD4
PD5 7 8 PD6
PD7 9 10 GND (0V)

NC - not connect - nezapojeno

 

Seznam součástek deska řadiče

Pozice Hodnota Typ Poznámka
IC1 ATmega328 Mikrokontrolér  
- DIL28 Patice precizní, 7,5mm  
IC2 MAX232 Integrovaný obvod  
- DIL14 Patice precizní  
D1 ZD5V6 Dioda stabilizační  
Q1 Q16M Krystalový rezonátor 16MHz  
R1 10kΩ Rezistor DS0207  
C1 0,47mF/6.3V Kondenzátor elektrolyt. axiální  
C2 0,1μF Kondenzátor keramický  
C3 0,1μF Kondenzátor keramický  
C4 0,1μF Kondenzátor keramický  
C5 12pF Kondenzátor keramický  
C6 12pF Kondenzátor keramický  
C7 0,1μF Kondenzátor keramický  
C8 1μF/16V Kondenzátor elektrolyt. axiální  
C9 1μF/16V Kondenzátor elektrolyt. axiální  
C10 1μF/16V Kondenzátor elektrolyt. axiální  
C11 1μF/16V Kondenzátor elektrolyt. axiální  
C12 47μF/6.3V Kondenzátor elektrolyt. axiální  
X1 S1G20 Konektorové kolíky lámací jednořadé upravit na 4 piny
X2 S2G20 Konektorové kolíky lámací dvouřadé upravit na 10 pinů
X3 S2G20 Konektorové kolíky lámací dvouřadé upravit na 10 pinů
X4 S2G20 Konektorové kolíky lámací dvouřadé upravit na 10 pinů
X5 S2G20 Konektorové kolíky lámací dvouřadé upravit na 10 pinů
JP1 S1G20 Konektorové kolíky lámací jednořadé upravit na 2 piny

 

Seznam součástek - propojka RS232

Pozice Hodnota Typ Poznámka
X1 PFL10 Samořezná zásuvka 2×5  
X2 CAN9ZS Zásuvka CANON 9 samořezná  
- AWG28-10H Kabel plochý, šedý  

Propojka CANON9 - X2

Zapojení konektoru X2 je upraveno pro co nejjednodušší výrobu propojky mezi konektorem CANON-9 a deskou procesoru. Propojku jednoduše vyrobíme pomocí samořezných konektorů a plochého desetižilového vodiče. Na straně konektoru CANON desátý vodič odtrhneme a nezalisujeme.

 

Schéma propojky

RS232konektor

Fotografie propojky s konektorem CANON-9
rs snura

Fotografie samořezného konektoru CANON-9
rs-konektor