Automat pro LED noviny

images

Automat pro LED noviny je založen na procesoru ATMEGA 328P. K automatu se připojuje LED panel  pomocí konektoru RS232 (COM1). Funkce zařízení je následující: po zapnutí napájecího napětí se provede reset RS232 portu a začnou se vyčítat data z SD karty a odesílat na LED panel po sériové lince. Po přečtení dat z SD karty se změří a vypisuje na LED panel teplota z čidla DALAS DS18B20 a čas z obvodu reálného času (DALAS RTC DS1307). Informace se dále vypisují na LCD displeji 16*2 znaků (řadič HD44780). Čas v obvodu RTC je zálohován alkalickou baterií 3V. Systémový čas a čas v RTC je v případě nalezení signálu DCF synchronizován tímto signálem. Cyklus automatu se neustále opakuje v pořadí: výpis teploty, výpis času a datumu, čtení dat z SD karty.

ZDARMA

  • hex pro procesor

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

Parametry Automatu:

Vstupy:

   příjem DCF signálu z přijímače Conrad BN 641138

  čtení teploty z obvodu DS18B20

  čtení času a datumu z obvodu reálného (I2C bus) DS1307

  čtení dat z SD karty

Výstupy:

  sériový port z obvodu MAX232

  LCD displej 16*2 s řadičem HD44780

  LED výstup - indikace synchronizace z DCF přijímače

  LED výstup - indikace čtení dat z SD karty (práce s SD kartou)

Napájení:

  ss zdroj 5V/0,5A

  baterie 3V pro zálohování RTC

 

Co je to DCF signál?

DCF77 je rádiová stanice vysílající dlouhovlnný tzv. frankfurtský časový signál, podle kterého se synchronizují některé rádiové hodiny, hodinky a budíky. Časový údaj vychází z měření césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Mnoho rádiových hodin a budíků je synchronizováno pomocí časových značek vysílaných stanicí DCF77. DCF77 zajistí, že hodiny si samy nastaví čas, datum a jdou stále přesně včetně nastavení na letní čas. Časová informace je vysílána stanicí DCF77 na dlouhých vlnách s kmitočtem 77,5 kHz z vysílače v Mainflingenu (asi 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem). Vysílač má výkon 50 kW, odhadnutý vyzářený výkon je přibližně 25 kW. K vysílání je určena 150 m vysoká (200 m vysoká záložní) vertikální všesměrová anténa s kapacitním nástavcem. Dosah vysílače je okolo 1500–2000 km. Střední hodnota nosného kmitočtu 77,5 kHz se neodchyluje od jmenovité hodnoty více než o 10-12 týdně. Relativní nepřesnost za více než 100 dní je pouze 2*10-13. Provádět měření přesnosti za kratší dobu nemá význam, neboť vysílač vysílá za týden pouze 77500*3600*24*7 = 4,6872*1010 sinusových kmitů. Aby bylo kontrolní měření prováděno s přesností 10-12, musí rozeznat 1/20 periody za týden. Dlouhodobá přesnost 2*10-13 odpovídá při 77,5 kHz jednomu kmitu za dva roky. Kódování časové informace je prováděno pulzně šířkovou modulací, poklesem amplitudy nosné na 25 % na začátku každé sekundy. Klíčování je synchronizováno fázovou synchronizací s nosnou a odpovídá na 10 μs přesně úřední časové stupnici fyzikálně technického ústavu v Braunschweigu (PTB - Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Volací značka vysílače je přenášena třikrát v hodině a to v 19, 39 a 59 minutě každé hodiny tónovou modulací nosné 250 Hz, a to morseovkou bez přerušení vysílání časových značek. Přenáší se čas a datum platný pro následující minutu, tak aby na začátku následující minuty již byla kompletní časová informace. Během jedné minuty se tedy přenese kompletní informace. Všechny hodnoty čísel jsou v kódu BCD.

Přenášejí se tyto informace:

  •     čas platný pro následující minutu
  •     datum platné pro následující minutu
  •     číslo dne v týdnu
  •     hlášení změny časové zóny 1 hodinu předem (informace o přechodu na letní čas)
  •     časová zóna (rozdíl v hodinách oproti UTC)
  •     hlášení přestupné sekundy 1 hodinu předem
  •     provoz na normální a rezervní anténu
  •     zabezpečení přenosu – několik paritních bitů

 

 

Dosah vysílače DCF 77

 

Dcf range

 

Schema zapojení automatu

schema zapojeni copy

 

Konstrukce nahrazena novější variantou na RPI. Odkaz zde...