ESP32 multisnímač pro OpenSprinkler systém - Test s čerpadlem 12V

Seznam článků

Pro zalévání 18 truhlíků jahod chci použít čerpadlo na 12V/4A - 4l/min, které bude připojené k multisnímači. Vodu budu odebírat z barelu IBC 1m3

Čerpadlo má tyto výhody: je samonasávací až do hloubky 1,2 metru a může běžet i bez vody. Pokud se výstup uzavře, tak má ochranu (tlakový snímač vypne motor)

Filtr proti nečistotám sání z barelu (listí atd...) - aby čerpadlo nesálo "bordel"

Provizorní propojení pro test (čerpadlo, deska multisnímače, sonda DHT22 a DS18B20, zdroj 12V/5A)

Připojení k OSPy systému

  • zapnul jsem napájení multisnímače a vyzkoušel, že čerpadlo spíná (na dobu menší než 2 sec jsem stisknul tlačítko "AP" -> čerpadlo se zapnulo - LED trvale svítí a opačně to samé pro vypnutí)
  • na multisnímači jsem stisknul tlačítko "AP" na dobu delší než 2 vteřiny (rozblikala se rychle LED dioda)
  • na mobilním telefonu jsem se připojil k Wi-Fi síti "ospy-sensor-esp32" a následně zadal do prohlížeče IP adresu "192.168.1.1" - (na nastavení máme 10 minut)
  • v nastavení snímače jsem zadal IP adresu OSPy systému, název snímače, jedinečný kód snímače, typ sondy vlhkosti DHT22
  • po nastavení všech parametrů jsem provedl restart snímače (nejprve v telefonu a následně i tlačítkem na desce)

Video  - nastavení snímače přes telefon

V OSPy systému jsem dal "vyhledávání snímačů" a v seznamu nalezl můj multisnímač. Protože mám router a za ním připojenou Wi-Fi, tak vidím rozdílné IP adresy (multisnímač není na stejné síti, jako OSPy systém). 10.10.10.144 je adresa multisnímače (tu kterou dostal od Wi-Fi routeru). 192.168.88.237 je adresa přívodu do Wi-Fi routeru (statická adresa routeru).

Tlačítkem "vytvořit z tohoto" jsem bez práce (bez nutnosti nastavování v OSPy) vytvořil nový "senzor 1" pro měření teploty čidlem DS1 a následně stejným způsobem nový "sensor 2" pro měření vlhkosti pomocí DHT22.

Na obrázku je vidět naměřená teplota 15,5 °C a vlhkost 37,2 %. Dále je vidět síla signálu RSSI Wi-FI 38% a napětí zdroje 12,6V -> vše pracuje jak má :-)

Dalším krokem je nastavení ovládání relé ze systému OSPy. Protože jdu z OSPy do Wi-Fi routeru (z jedné sítě do jiné sítě, tak jsem v routerech nastavil směrování takto: co přijde na IP 192.168.88.237 port 90 - to je adresa Wi-Fi routeru ze sítě OSPy, tak se bude směrovat na IP 10.10.10.144 port 80 - adresu snímače. Snímač běží na portu 80, ale Wi-Fi má na portu 80 svůj web server, proto směruji z 90 na 80 a né z 80 na 80).

V OSPy jsem si vytvořil virtuální stanici číslo 17 (mám použito 16 fyzických výstupů - relé, tak budu pokračovat dále virtuálně), stanici jsem si pojmenoval "barel jahody" a přiřadil si k ní obrázek. Následně jsem spustil v OSPy rozšíření pro ovládání CLI a v něm nastavil příkaz pro zapnutí a pro vypnutí relé (pro stanici 17, tedy pro multisnímač a jeho relé).

Příkazy pro ovládání relé v multisnímači z OSPy je v tomto formátu

Po nastavení ovládání stanice 17 a označení "Použít CLI" jsem provedl restart OSPy (aby se rozšíření CLI aktivovalo).

Tadá :-) při ručním ovládání stanic v OSPy relé (a tím i čerpadlo 12V) spíná jak má. Následně stačí vytvořit nějaký program, který bude spínat stanici 17.

Při běžném provozu se data ze snímače do OSPy odesílají po 30 vteřinách (teploty, vlhkost). V případě detekce pohybu nebo kontaktu se data odesílají okamžitě (změna na vstupu). V případě detekce průtoku (počet pulsů na vstupu LEAK není 0) se data odesílají po 5 vteřinách. V případě, že se snímači nepodaří data odeslat, tak se pokus opakuje za 5 vteřin namísto za 30 vteřin. V běžném provozu LED bliká pomalu (vše pracuje jak má).

Attachments:
Download this file (3D.zip)Data pro 3D tiskárnu[krabička]1840 kB89 Downloads2021-04-22 06:53
Download this file (a-pulldwn33V.png)Motion Pull-Down[3V3]268 kB138 Downloads2021-04-20 21:44
Download this file (a-pullup33V.png)Motion Pull-UP[3V3]228 kB102 Downloads2021-04-20 21:43
Download this file (b-pulldwn12V.png)Motion Pull-Down[12V]93 kB100 Downloads2021-04-20 21:44
Download this file (b-pullup12V.png)Motion Pull-UP[12V]90 kB87 Downloads2021-04-20 21:44
Download this file (D3V.PDF)D3V-163-3C5 OMRON[Katalogový list]882 kB62 Downloads2021-05-16 18:53
Download this file (eagle.zip)Data pro výrobu desky[Eagle, gerber]972 kB89 Downloads2021-03-05 12:42
Download this file (esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf)ESP32[Katalogový list]512 kB89 Downloads2021-03-05 12:41
Download this file (pulldwn12Vmore.png)Motion Pull-Down[12V more probe]150 kB83 Downloads2021-04-20 21:46
Download this file (pullup12Vmore.png)Motion Pull-UP[12V more probe]146 kB88 Downloads2021-04-20 21:46
Download this file (pullup33V_more.png)Motion Pull-UP[3V3 more probe]232 kB100 Downloads2021-04-20 21:45
Download this file (rele_RM84.pdf)RM84-rele[Katalogový list]3283 kB102 Downloads2021-03-05 12:41
Download this file (RJ11GK.pdf)RJ11[Katalogový list]377 kB88 Downloads2021-03-05 12:41