Arduino přestavba zavařovacího hrnce concept ZH0020 - Obsluha hrnce (programové vybavení)

Seznam článků

  • Aktuální verze FW je 1.01 (k 22.5.2019)

Oprava - pokud je vadné čidlo DS18B20 hrnec nebude topit (LCD zobrazovalo správně, ale topení i přes chybu seplo)

  • Výchozí verze FW je 1.00 (k 13.5.2019)

Po zapnutí do zásuvky 230V se na LCD zobrazí reklama (pihrt.com a verze FW), následně pípnutí a volba z menu

a) RUČNĚ (nastavení teploty, času a start). Tlačítkem "sel" vybereme nastaveni teploty +- tl. (30-100 °C), tlačítkem "sel" vybereme nastaveni doby +- tl. (5-120 min), pomocí tlačítka "sel" odstartujeme.

b) SEZNAM (výběr z 33 položek a následně start). Pomocí tlačítek "nahoru, dolu" vybereme pokrm a pomocí tlačítka "sel" odstartujeme.

Následně hrnec změří teplotu, pokud je čidlo DS18B20 vadné, zobrazí se na LCD ve smyčce text "chyba cidla!" a 1 sec pípnutí. Hrnec nebude dále pokračovat!

Pokud je vše OK hrnec pípne a začne se předehřívat na požadovanou teplotu.

Při dosažení teploty 3 °C před nastavenou teplotu se spustí nastavený odpočet (nastavená doba).

Pokud je čas menší než minuta, tak se zobrazuje zbytek ve vteřinách.

Dohřátí na požadovanou teplotu trvá delší dobu (aby nenastal při topení "překmit" přes nastavenou teplotu). Pokud bychom čekali na teplotu přesně, tak by v celkovém čase hrnec zavařoval delší dobu než bylo v nastavení (zavařeniny jsou již ve vodě ponořeny a pokud budeme čekat dalších 10 minut na přesné donastavení teploty, tak bude celkový čas vaření zavařenin delší).

Příklad

Zapnu hrnec, nastavím program 90°C/120 minut.

Hrnec do 85°C topí na maximum (LED svítí nepřetržitě) - tato doba trvá cca 25 minut.

Od 85°C do 90°C se zmenšuje výkon do topení a dohřev z 85°C do 90°C trvá dalších cca 15minut (po této době navíc by se teprve spustil odpočet - tedy při dosažení 90°C, ale tím by se celková doba prodloužila o 15 minut co zabralo dostavení teploty na přesnou hodnotu a mohlo by dojít k rozvaření zavařenin).

Proto se odpočet spustí již 3°C před dosažením nastavené teploty. 15 minut se tedy započítá do doby zavařování.

Po ukončení odpočtu se hrnec vypne a zobrazí celkový počet naběhaných hodin (motopočítadlo). pro další zavařování se stejným programem stačí 3x stisknout tlačítko "sel" teplota a čas zůstává nastaven (historie), nebo si v menu zvolíme jiný druh zavařenin.

Hrnec reguluje teplotu pomocí PID regulátoru a spínání triaku topení (v rozmezí 0-5 sec dle teploty - odchylky).

Nepřesnost regulace je cca +- 0,5 až +-2°C (dle toho zda máme nastaveno například 60°C, nebo 100°C). Při testech s vodou se například nastavená teplota 80°C pohybovala od 78°C do 79,5°C.

 

Nastavení pojistek programátoru a Arduino IDE

Arduino IDE 1.8.8-1.8.9 www.arduino.cc, deska UNO (Atmega 328), verze: avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1 AVR board 1.6.23
pojistky:  hfuse:0xDE lfuse:0xFF efuse:0xFD (07)