Moje Raspberry Pi - plugin OSPy měření teploty pomocí DS18B20

Seznam článků

Pro měření teploty bazénu jsem potřeboval do OSPy doplnit do stávajícího rozšíření "Air Temperature and Humidity Monitor" měření a logování z teplotního čidla Dallas DS18B20.

Problém nastal ve chvíli když jsem zjistil, že na Raspberry Pi jediný volný pin GPIO 4 (pin 7), který umožňuje funkci one wire je již obsazen signálem CLOCK posuvných registrů OSPy. Než abych desku spojů nějak "bastlil" a hodiny dal na jiný pin (navíc nevím kolik uživatelů již OSPy používá a při vydání nové verze OSPy by jim stávající deska přestala pracovat!), tak jsem šel cestou samostatné HW desky připojené pomocí I2C sběrnice (tak jako ostatní prvky systému - LCD displej, tlačítka, RTC...)

OSPy plugin "Air Temperature and Humidity Monitor" je kompatibilní s HW1 i HW2 verzí.

HW2 verzi lze použít například takto

čidlo DS0 = teplota vody bazénu

čidlo DS1 = teplota bojleru

čidlo DS2 = teplota vzduchu

čidlo DS3 = teplota vytápění (voda do radiátorů)

čidlo DS4 = teplota obývák

čidlo DS5 = teplota zavlažovací vody

..... atd.