Arduino Leonardo EGGBOT - Ovládání robota

Seznam článků

Většina informací na mém webu pochází přímo z webové stránky JJROBOTS a Mad Scientist wiki. Veškerá práce na software pro ovládání robota byla provedena Evil Mad Scientist a má veškerý kredit k projektu (a můj obdiv).

1) Stáhneme program Inkscape (použil jsem poslední dostupnou verzi 0.92.1 pro Windows 32 bit - program je česky :-D )

2) Použijeme rozšíření do Inkscape pro řízení robota (doporučená verze je 2.4.0, bylo plně otestováno)

3) Pokud nám nefunguje ovládání robota v Inkscape (novější i starší verze například i v 0.92.1 nefunguje původní soubor) je nutné nahradit soubor eggbot.py v umístění tak jako je uvedeno zde na obrázku...

Někteří uživatelé měli problém při rozpoznávání sphere-o-bota při použití rozšíření INKSCAPE 0.48 (nebo 0.91) a EggBot_240A.exe. Opravte jej prosím tím, že nahradíte původní soubor eggbot.py.

Umístění tohoto souboru: [jednotka pevného disku]: \ inkscape 0.48 [nebo 0.91] \ Inkscape \ share \ extensions

fixing com port

Rozšíření EggBot pro Inkscape je nástroj (kompletně obsluhuje po sériovém portu robota), který umožňuje přenesení našich výkresů na vejce. Po instalaci spustíme program Inkscape. Jakmile je Inkscape spuštěn, budeme mít v nabídce "rozšíření" podnabídku označenou jako Eggbot.

V podnabídce Eggbot je několik různých rozšíření, které provádějí různé úkoly související s protokolem Eggbota. Zdaleka nejdůležitější je rozšíření "Eggbot Control", což je program, který skutečně komunikuje s Eggbotem.
Nabídka v rozšíření Eggbota má osm záložek. První dvě záložky "Plot" a "Setup" poskytují základní ovládací prvky pro nastavení a použití nástroje Eggbot. Ostatních šest tabulek obsahuje řadu pokročilých možností a informací.

  • Plot - tato záložka slouží k přenosu (kreslení) výkresu z Inkscape na robota (vajíčko).
  • Setup- tuto záložku slouží pro nastavení polohy pera nahoru nebo dolů (nebo pro vstup do režimu zarovnání - motory jsou vypnuté a pero je vzhůru).
  • Timing - tato záložka umožňuje nastavit některé časové hodnoty pro akce EggBota.
  • Options - tato záložka umožňuje nastavit některé vlastnosti EggBota.
  • Manual - tato záložka umožňuje ovládat samotného robota ručně (otáčení motoru, zvedání / spouštění pera apod.)
  • Resume - tato záložka popisuje, jak pozastavit vykreslování na vejce a jak pokračovat v kreslení.
  • Layers - tato záložka umožŇuje ovládat vrstvy, které se vykreslují na vejce (u vícebarevných výkresů).
  • * - tato záložka zobrazí informace o verzi rozšíření Eggbota a (někdy) poznámky k vydání.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nastavení programu před malováním na vejce

Velikost plátna pro vejce je nutné nastavit na 3200 x 800 pixelů

11

Do plochy 3200x800px vložíme náš návrh (příklad: www.pihrt.com)

vlozeni textu

Upravíme výplň objektu na "bez výplně", obrys objektu na "výplň jedna barva", styl čáry plná 1px

vypln

vypln2

vypln3

vypln4

Dále je nutné objekty vkládat do vrstev, které se jmenují 1, 2, 3 atd... (nesmí se jmenovat například "vrtva 1")

vrstvy 1

Instalujeme fix, vejce do robota a následně spustíme rozšíření eggbot...