Arduino UNO - zvukový modul pro simulátor tramvaje KT8D - Verze HW1.0

Seznam článků

Popis zařízení KT8D

Tatra CKD KT8D5

Pracoviště řidiče těchto tramvají

6893

Pohled na simulátor (ovládací panel)

PC120319

Funkce

Procesor ATmega 328 má na SPI rozhraní připojenu SD kartu na které jsou uloženy zvuky ve formátu wav. K procesoru je připojen zesilovač s LM386 a dvě ovládací tlačítka. Jedno tlačítko aktivuje zvonek a druhé volí cílovou stanici a zároveň spoušťí zvuky stanic.

Ovládání

Po zapnutí napájení se přehraje zvuk zvonku a na displeji se zobrazí háška KT8D pokud je vložena SD karta a dojde k inicializaci, jinak se bude zařízení cca po 2 vteřinách restartovat.

IMG 20151204 055321

IMG 20151208 133311

Chybová hláška a následný restart.

IMG 20151204 055325

Pokud je karta OK dojde po stisknutí tlačítka "zvonek" k okamžitému přehrátí reálného zvuku zvonku tramvaje. Pokud stiskneme tlačítko "hláška" na dobu delší než 2 vteřiny můžeme přepínat směr jízdy (cílová stanice se zobrazuje na LCD displeji). Při krátkém stisknutí se přehraje gong, stanice, příští stanice,stanice.... Pokud na SD kartě chybí z nějakého důvodu zvuk, který se má přehrát zobrazí se informace na LCD (že chybí zvuk xxx.wav).

IMG 20151204 055342

Navolení cílové stanice (celkem k dispozici 6 tras po Plzni)

IMG 20151208 133311

IMG 20151208 133330

IMG 20151208 133341

IMG 20151208 133353

IMG 20151208 133402

IMG 20151208 133412

Na konci trasy se opakuje po každém stisknutí tlačítka hláška že je potřeba vystoupit (je konečná) dokud nenavolíme jinou cílovou stanici (z Bor na Košutku atd...) Pořadí zvuků se spouští dle informací trasy v souborech 0.txt až 5.txt na SD kartě.

Příklad souboru 0.txt (Košutka - Bory)

1,401,2,402,1,402,2,403,1,403,2,404,1,404,2,405,1,405,2,406,1,406,2,407,1,407,2,408,1,408,2,409,1,409,2,410,1,410,2,411,1,411,2,412,1,412,2,413,1,413,2,414,1,414,2,415,1,415,2,416,1,416,3,999

1=gong, 2=příští zastávka, 401,402...=název stanice, 3=konečná, 999=informace že je konec souboru a bude se opakovat hláška 3 (tedy konečná vystupte)

Video pohled na zařízení (na stole před montáží do ovládacího panelu)

Schéma zapojení zesilovače s LM386

386 2

Schéma audio modulu

schema zapojeni

SD card module

sd modul

Převod zvuků do wav formátu

Stránka jiného projektu, kde je možné stáhnout program "AUDUINO" do Windows pro převod z MP3 do wav 8bit/mono/19KHz

apcnews2012masterclass arduino digital audio player thumb mainImage4.jpg4

apcnews2012masterclass arduino digital audio player thumb mainImage5.jpg5

Program funguje i ve Windows 10, 8... Stačí kiknout a program na pozadí převede zvuk do wav pro Arduino na SD kartu.

Foto zařízení

IMG 20151209 062736