Snímač vlhkosti pro zalévací automat - V1.0

Seznam článků

Schéma zapojení snímače deště (vlhkosti) V1.0

schema zapojeni snimace deste

Plošný spoj v provedení SMD - prototyp

deska final osazovak

deska

Popis

  • Frekvenční výstup: k výstupu je nutné externě připojit PULLUP rezistor (10KOhms hodnota není kritická) k napájecímu zdroji (+ napětí 2,5-10 V). Výstupní signál je obdélníkový a jeho frekvence se pohybuje od 50 Hz (senzor za sucha) do 10.000 Hz (senzor za mokra) - připojení viz obrázek níže.
  • Proudový výstup: odebíraný proud je od 200 (± 10) mikroampér (senzor za sucha) do 1000 (± 100) mikroampérů (senzor za mokra) - připojení viz obrázek níže.  
  • Napěťový výstup: proud, který odebírá obvod vyvolá na rezistoru 1KOhm napětí 0,2 - 1 Voltů. Je nutné připojit externě kondenzátor 100uF viz obrázek níže.
  • Umístění senzoru: senzor by měl být umístěn na dobrém místě (z důvodu rosení snímače) nikoliv tedy směrem k severu (nejlépe směrem na jih). Sensor by měl být ideálně namontován pod úhlem 45° od svislé polohy (déšť se nebude shlukovat a kapky budou stékat)
  • Údržba: povrch občas vyčistíme slabým roztokem čisticího prostředku a opláchneme čistou vodou.
  • Kdy je to mokré? prahová hodnota elektrického signálu, která musí být stanovena pozorováním. Tenká vrstva kondenzátu na holém senzoru zvýší frekvenci na cca 600 Hz. Takže 600 až 900 je rozumný údaj pro stanovení vyhodnocení ano/ne prší (možná jiná teprve to budu testovat). Pokud snímač ponoříme do šálku vody bude nárůst signálu na nejvyšší úrovni (10.000 Hz). Jak senzor stárne, jeho nula (pro sucho) se může posunout nahoru v důsledku nečistot elektrod (s tímto je nutno počítat při návrhu obslužného programu automatu, nebo CPU).
  • Popis zapojení SMD stabilizátor snižuje napájecí napětí na 3,3 V. SMD časovač CMOS 555 pracuje v režimu přímé zpětné vazby, s obdélníkovým výstupním signálem na výstupu (pin 3). Nabíjení a vybíjení kondenzátoru 0,1 uF je zajišťeno prostřednictvím rezistorové sítě (sérioparalelně zapojené rezistory s vodivou snímací mřížkou). Když je mřížka suchá rezistor 150k 1% určuje minimální frekvenci oscilátoru na 50 Hz. Když je mřížka mokrá (nebo zkratovaná) rezistor 390Ohm 1% v sérii s mřížkou omezuje horní frekvenci na asi 11 kHz. Proud na snímací mřížce je střídavý. Kondenzátory 4.7 uF v sérii s mřížkou zajišťují, že svodové proudy netečou přes mřížku. Výstupní pin 3 je výstup s otevřeným kolektorem (zde odebíráme frekvenci úměrnou vlhkosti). Napájecí proud odebíraný obvodem se mění lineárně s frekvencí, takže napájecí proud je úměrný vlhkosti (v případě měření proudu, nebo napětí).

Zapojení výstupů snímače vlhkosti (frekvence, napětí, proud)

sensor zapojeni typy

Seznam součástek

Díl Hodnota Označení GME.cz Cena GME
R1 R1206 1kΩ 1% 900-191 1,-
R2,R5 R1206 390Ω 1% 900-332 2,-
R3 R1206 51kΩ 1% 900-326 1,-
R4 R1206 150kΩ 1% 900-222 1,-
C1-C4 CK1206 4M7/16V 905-195 12,-
C5 CK1206 100N/50V 905-081 1,-
IC1 LE33CD 934-021 18,-
IC2 CM555 SMD 930-004 9,-
Cena z e-shopu gme.cz 16.1.2014 45,- Kč

Pro pocínování desky jsem chtěl použít tento cínovací roztok, ale nedoporučuji ho

cinovací lázeň

Buď byl roztok mimo dobu použitelnosti (na obalu byl stržen datum výroby), nebo není na moji desku vhodný. Zkoušel jsem desku dle návodu nechat v roztoku pocínovat a výsledek byl, že na desku nešlo vůbec pájet! Tzn. sedřít a zapájet na čistou měď

Pohled na ne/pocínovanou desku - nepoužitelné

DSC 0012

Osazená suchá deska snímače (elektronika je přelakovaná, snímač zatím jen holá měď)

DSC 0013

Pohled na osciloskop - suchá snímací plocha (neprší)

DSC 0016

Pohled na desku - kapky vody z kohoutku (málo prší - první kapky)

DSC 0017

Pohled na osciloskop - snímací plocha (malé kapky)

DSC 0018

Pohled na desku - kapky vody z kohoutku (velká kapka)

DSC 0019

Pohled na osciloskop - snímací plocha (velká kapka)

DSC 0020

Na obrázcích je vidět, že na vysokých frekvencích není čistý obdélník, ale náběžná hrana je pozvolná (sestupná je ok). Nebudu toto prozatím řešit. Pokud se ukáže, že nepůjde tento průběh vyhodnotit raspberry pi (zalévač trávníku) - doplním tvarovací obvod (ukáže čas testů).

Hotový snímač

DSC 0001

DSC 0002

 

Sensor s "houbičkou na nádobí" pro setrvačnost systému (chvilku trvá než se houba nasákne cca 5min a cca den trvá než vyschne). Zároveň je systém imunní proti ranní rose.

hh2

Video - první test "na stole"

Poznámka: snímač reaguje okamžitě na jakoukoliv změnu vlhkosti - stačí na plošku dýchnout... Martin Pihrt