Dekoder výhybek

DCC ACC je čtyřkanálový dekodér příslušenství pro ovládání 4 výhybek. Každá z el. ovládaných výhybek obsahuje dvě cívky pro přestavení. K modulu DCC ACC tedy připojíme maximálně 8 cívek, pro manuální ovládání lze přípojit tlačítka k výstupům jdoucím ke každé cívce. Modul obsahuje  tlačítko pro potvrzení programování a kontrolní LED diodu pro potvrzení naprogramování. Napájecí napětí pro modul a tím i napájení pro cívky výhybek lze připojit dvěma způsoby: a) z externího zdroje AC/DC (cca 12-16V) – použito jako výchozí zapojení, b) z DCC signálu, který posílá zesilovač DCC do kolejí (nedoporučuji z důvodu zmenšování   výkonu zesilovače a nebude zbývat na lokomotivy)

Modul DCC ACC přijme příkaz z centrály, který je zašifrovaný v kolejích a provede sepnutí dané cívky na cca 0,01 sekundy (lze nastavit v CV). Po provedení příkazu jsou všechny výstupy odpojené od napájení (v klidu do cívek neteče žádný proud, lze nastavit v CV).


Schéma zapojení:

Obvod je řízen procesorem PIC16F84 s  krystalovým oscilátorem 8MHz. Optočlen 6N137 odděluje vstupní data pro modul od sběrnice DCC. Modul DCC ACC je napájen z externího zdroje AC/DC v rozmezí 12-16V, nebo po přepojení svorkovnice přímo z kolejí. Po usměrnění a vyfiltrování jde toto napětí na obvod ULN2803 (8x výkonový tranzistorový stupeň s otevřeným kolektorem), který spíná na zem dané cívky přestavníků (cívky mají v modulu jeden konec připojený na +12 až 16V ). Stabilizátor 78L05 zmenšuje napětí na 5V pro napájení procesoru PIC. Kondenzátor 2200 uF filtruje špičky vznikající při sepnutí cívek. Integrovaný obvod ULN2803 může spínat na svých výstupech proud maximálně 500mA, pokud potřebujeme větší proud můžeme nad stávající pouzdro ULN2803 přiletovat další obvod ULN2803. Tím se zvětší dovolený maximální proud až na 1A.

 

Seznam součástek pro dekodér výhybek:

1ks PIC 16F84A-20/P  (GES 050 139 40) procesor
1ks 78L05-TO92  (GES 050 028 69)  stabilizátor
2ks GS 18P   (GES 066 015 73)  patice
1ks GS 8P  (GES 066 015 64)  patice
1ks ULN 2803APG  (GES 116 136 93) konc. budič
1ks 6N137  (GES 051 003 25) optočlen
1ks RB154  (GES 049 004 40) můstek
1ks B6811  (GES 065 003 09) mikrotlačítko
1ks RC0204 1K0 5%  (GES 053 011 35)  rezistor
1ks RC0204 1K5 5%  (GES 053 011 37)  rezistor
1ks RC0204 15K 5%  (GES 053 011 49)  rezistor
1ks RC0204 680R 5%  (GES 053 011 33)  rezistor
1ks RAD2200/35 RM7,5  (GES 054 003 65) kond. elit
2ks RAD 47/50 RM2,5  (GES 054 130 44)  kond. elit
2ks KER 22P/500V RM5   (GES 054 002 00)  kerko
2ks KER 100N X7R RM5  (GES 054 002 23)  kerko
1ks XTAL 8,0 HC49/U  (GES 052 000 31) krystal 8mhz
1ks L-934LSRC*G  (GES 051 004 98) LED rudá
3ks CMM 5/2  (GES 066 006 02) 2 kont svorkov
4ks CPP3,5/3  (GES 066 005 92) 3 kont svorkov
1ks 1N4148-TAP  (GES 049 003 69) dioda

Více v příloze (pro registrované uživatele)