Dekoder osvětlení

DCC TRN je osmikanálový dekodér příslušenství pro ovládání 8 výstupních zařízení (pouliční osvětlení, osvětlení domů...). S procesorem 16F84 jsou k dispozici 4*2 výstupy, které se přepínají (celkem 8 výstupů, vždy 4 svítí a 4 nesvítí). S procesorem 16F628 je k dispozici 8 výstupů (lze zapnout a vypnout nezávisle kterýkoliv výstup). Na každý výstup je možno připojit až 5A zátěž (8*5A max.) Modul obsahuje  propojku (JUMPER) pro programování (pouze u verze s PIC16F84AP) a kontrolní LED diodu pro potvrzení naprogramování. Napájecí napětí pro modul a tím i napájení pro výstupy je provedeno z externího zdroje AC/DC (cca 12-16V). Modul DCC TRN přijme příkaz z centrály, který je zašifrovaný v kolejích a provede sepnutí daného výstupu na danou dobu (lze nastavit v CV až po trvalé sepnutí).

Schéma zapojení:

Obvod je řízen procesorem PIC16F628 (PIC16F84AP) s  krystalovým oscilátorem 8MHz. Optočlen 6N137 odděluje vstupní data pro modul od sběrnice DCC. Modul DCC TRN je napájen z externího zdroje AC/DC v rozmezí 12-16V. Po usměrnění a vyfiltrování jde toto napětí na spínací výkonové tranzistory TIP122 (zapojené jako stupeň s otevřeným kolektorem), které spínají na zem dané zátěže. Stabilizátor 7805 zmenšuje napětí na 5V pro napájení procesoru PIC.

Nastavení obvodu:

Po nahrání programu do procesoru je adresa dekodéru nastavena na CV 513 = 1, tj kanály 1 – 8 u PIC16F628 a 1 – 4 u PIC16F84.

Pro změnu parametrů a nastavení modulu přepněte svou centrálu do režimu programování příslušenství (například CV513 =2  pro ovládání zařízení 5 – 9 ) DIRECT BITE. Pro programováni dekodéru držte stisknuté tlačítko, pak zašlete hodnotu z příkazové stanice (LED se přitom musí rozsvítit). Vypněte a znovu zapněte napájení obvodu.

Pro verzi s procesorem PIC16F628A (verze ACC5.hex) lze použít i duální programování CV1-CV33, u této verze není funkční JUMPER propojka na DPS.


Čas aktivace výstupů lze měnit v rozsahu od 0 až do 2,54 s (krok po 10ms).

V CV lze změnit následující:

16F84  - 16F628

CV513 (CV1) Adresa dekodéru (dolní bit 00h - 3Fh)
Adresu lze použít v rozsahu 1 až 63
CV514 (CV2) Aktivace výstupu (00h – FFh)
Bit 0 až 7, bit 1 = výstup 1 atd... v “1“ je aktivní, v “0“ je vypnutý

CV515 (CV3) výstup 1 - Nastavení doby sepnutí výstupu 00h – FFh (0 = trvale, krok po 10ms)
CV516 (CV4) výstup 2
CV517 (CV5) výstup 3
CV518 (CV6) výstup 4

CV519 (CV7) Verze dekodéru 00h - FFh (nelze měnit, pouze ke čtení)
CV520 (CV8) Typ zařízení ID 00h -FFh (nelze měnit, pouze ke čtení)
CV521 (CV9) Adresa dekodéru 00h -07h horní 3 bity, (není přístupné v „registr“ modu )

CV541 (CV29) Konfigurace Bit 7 = 1, (není přístupné v „registr“ modu) 
CV545 (CV33) Druh provozu výstupů (pouze u 16F628)
Bit 0 až 3 (8, 4, 2, 1 =15 dec) nastavuje režim na párové výstupy (jako Lenz),
Bit 7 nastavuje „dual mod“

Po zaslání příkazu stanicí (například MultiMaus) do dekodéru problikne na DPS LED dioda jako potvrzení příkazu (ACK).

Plošný spoj lze bez problémů použít i pro jiné programy - semafory, výhybky. Stačí do CPU dát jiný program...

 

Seznam součástek pro dekodér osvětlení:

1ks PIC 16F84A-20/P  (GES 050 139 40) procesor
1ks 78L05-TO92  (GES 050 028 69)  stabilizátor
2ks GS 18P   (GES 066 015 73)  patice
1ks GS 8P  (GES 066 015 64)  patice
1ks 100V/4A  (GES 049 004 46) můstek
1ks 6N137  (GES 051 003 25) optočlen
8ks TIP122  (GES 049 020 22) tranzistor
9ks RC0204 1K0 5%  (GES 053 011 35)  rezistor
1ks RC0204 2K2 5%  (GES 053 011 39)  rezistor
1ks RC0204 15K 5%  (GES 053 011 49)  rezistor
1ks RC0204 470R 5%  (GES 053 011 31)  rezistor
1ks RAD470/35 RM5  (GES 054 003 63)  kond. elit
2ks RAD 47/50 RM2,5  (GES 054 130 44)  kond. elit
2ks KER 22P/500V RM5   (GES 054 002 00)  kerko
2ks KER 100N X7R RM5  (GES 054 002 23)  kerko
1ks XTAL 8,0 HC49/U  (GES 052 000 31) krystal 8mhz
1ks L-934LSRC*G  (GES 051 004 98) LED rudá
8ks Svorkovnice  (GES 066 006 02) 2 kont
1ks Svorkovnice  (GES 066 006 04) 3 kont
1ks 1N4148-TAP  (GES 049 003 69) dioda

Více v příloze (pro registrované uživatele)