POE editor v OSPy, aneb překlad do jiných jazyků

Určitě jste se s tímto případem setkali – je třeba lokalizovat šablonu nebo plugin, což vypadá na jednu stranu složitě, ale ve skutečnosti je to celkem jednoduché. Pokud vybraná šablona obsahuje lokalizační soubory *.mo a *.po či případně *.pot (obvykle je najdete ve složce languages), pak můžete k překladu použít free lokalizační program POEDIT, který je i v češtině. Výhoda použití PoEditu je třeba v tom, že má tzv. překladovou paměť, která se vám může hodit, když budete překládat více šablon.

První co budeme tedy potřebovat je nástroj, který nám usnadní překládání do požadovaných jazyků. Program stáhneme ze stránky https://poedit.net/

Za druhé potřebujeme po a pot soubory pro vytvoření překladu. Představme si například, že chceme přeložit zavlažovací systém OSPy (Open Sprinkler) do jiného jazyka, než je výchozí (angličtina).

Jak soubory získat? Snadno! Ze stránek GitHubu stáhneme soubor (*.zip), který obsahuje celý OSPy systém https://github.com/martinpihrt/OSPy

Soubor (*.zip) po stažení rozbalíme a ve složce: /i18n/cs_CZ/LC_MESSAGES/ nalezneme dva soubory (po a mo).

 

*.po je soubor, který otevřeme v programu Poedit a v něm nalezneme požadované řetězce k přeložení (soubor .po je vytvořen ze šablony .pot, kde se zvolil požadovaný jazyk do kterého chceme překládat).

*.mo je soubor, do kterého se ukládá zkompilovaný výstup z programu Poedit (po kontrole překladu v záložce "soubor" provedeme kompilaci do souboru mo.)

*.pot je šablona, která obsahuje všechny řetězce pro překlad (ale není definováno do jakého jazyka budeme překládat.) Tuto šablonu generuje autor (například já, když se v OSPy "pohrabu".)

Pokud již máme v počítači nainstalován program Poedit, tak v něm otevřeme soubor pro překlad (v našem příkladu tedy soubor: ospy_messages.po.)

Dále provedeme kontrolu zda všechny řetězce v souboru (.po) jsou aktuální (tedy zda některé řetězce nejsou smazány a nové přidány). V programu Poedit klepneme na záložku "katalog" a otevřeme soubor se šablonou (zvolíme soubor .pot, který je ve složce i18n/)

Pokud šablona obsahovala změny, tak je uvidíme (například nové řetězce k přeložení se zobrazí ihned na začátku.)

Nyní provedeme veškeré překlady řetězců. V okně "zdrojový text" je anglický originál a v okně "překlad" je místo pro náš překlad (případně úpravu již hotového překladu.)

Po provedení překladu provedeme kontrolu na případné chyby, které jsme mohli do překladu zanést (například mezera, uvozovky, čárka...) V programu je na tuto funkci tlačítko "zkontrolovat".

Tímto zbývá předposlední krok a to je zkompilovat soubor .po do souboru .mo. V programu Poedit v záložce "soubor" stiskneme tlačítko "zkompilovat do MO". Program se zeptá kam .mo uložit, nabídneme mu soubor: ospy_messages.mo (ano chceme ho přepsat).

Zbývá již jediná věc: zaslat oba soubory ospy_messages.po a ospy_messages.mo někomu, kdo oba soubory vloží do adresáře s OSPy projektem (v tomto příkladu na můj e-mail).

Jiný způsob odeslání souborů je používat například desktopového klienta pro GitHub a zasílat upravené soubory přímo do projektu OSPy (pomocí push a pull) https://desktop.github.com/

 

 

Attachments:
Download this file (Poedit-2.4.1-setup.zip)Program Poedit verze 2.4.1[verze od autora stažená 3.9.2020]16980 kB143 Downloads2020-09-03 09:04