Měření hladiny jímky s ATTINY85

Kolega potřeboval měřit hladinu vody v kalové jímce -> z tohoto požadavku se zrodila konstrukce měřiče s procesorem ATTINY85. Měřič je velice jednoduché konstrukce (levné díly). Ultrazvukový snímač je namontovaný v horní části jímky (ve víku) a je propojen svým kabelem do desky JSN. Deska JSN je umístěna ve vodotěsné krabici u jímky a je propojena 4-žilovým nestíněným kabelem (testováno 15 metrů) s deskou měřiče (přenáší se signály: VCC, TRIG, ECHO, GND). Deska měřiče obsahuje procesor ATTINY85, který periodicky měří vzdálenost snímače od hladiny. Naměřené hodnoty vzdálenosti ze snímače se průměrují (15 vzorků) a následně se zobrazí přes posuvný registr 74HC595  na 8 LED jako světelný bod. 6 LED má zelenou barvu a 2 LED mají červenou barvu. Pokud je jímka prázdná svítí 1 zelená LED. Jak se jímka zaplňuje, tak se světelný bod posouvá směrem k červeným LED. Poslední červená LED indikuje plnou jímku (nutné vyčerpání jímky). Samozřejmě si lze osadit LED libovolných barev. Zobrazovaná hodnota min hladina <-> max hladina je na LED rozdělena lineárně na 8 dílů. V programu (zdrojový program v Arduino IDE) před vložením do procesoru nastavíme vzdálenost v cm pro minimální hladinu v jímce (vzdálenost od snímače na dno jímky -> změřeno metrem) a maximální hladinu v jímce (vzdálenost od snímače na maximální hladinu v jímce -> změřeno metrem). Tím je kalibrace provedena. S ohledem na jednoduchost a orientační měření jímky není v zapojení, ani v programu uvažováno s měřením teploty pro kompenzaci rychlosti zvuku (rychlost zvuku se mění s teplotou). Jímka je zapuštěná v zemi a má relativně stálou teplotu. V případě měření teploty musíme použít jiný procesor s více piny (například ATTINY 84). Měřič je napájen z adaptéru 5V DC/100mA. Pro snadnější vložení programu do procesoru je možné využít konektor ISP (2x5 pin). Příklad programátoru na mém webu. Po zapnutí se provede test LED (několikrát přeběhne bod přes všechny LED).

DONATE

  • deska spojů (Eagle, gerber, CAM), zdroj pro procesor (Arduino IDE) procesor ATTINY 85

Aktuální FW

1.0 výchozí verze

 

Ultrazvukové čidlo JSN-SR04T-2.0

Toto čidlo se dá sehnat okolo 100,- na Aliexpresu a umožní měřit hladinu vody až do 6 metrů. Čidlo je vodotěsné.

Schéma zapojení a deska spojů

Foto zařízení a montáž v jímce

Foto z instalace do jímky

Nepřesnost při měření ze snímače JSN

Občas se stane, že z PRC (People's Republic of China) dorazí snímač, který není nastaven zcela ideálně :-) . V případě nepřesného měření (neustálé skákání naměřené hodnoty) pootočíme trimrem na desce JSN.

Doporučuji nastavit snímač mimo tuto konstrukci. Pokud máme k dispozici například desku Arduino UNO, tak připojíme snímač k této desce a hodnotu v cm si necháme vypsat na sériový monitor.

Seznam součástek

Označení Hodnota Odkaz Cena
 D1-D8  LED rudá/zelená  https://www.tme.eu/cz/details/ltl-307g/led-diody-tht-5mm/liteon/ a=2,24,-/17,9,-
 R1  10k 1206  https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-10k/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0103t5e/ 0,3,-
 R2  100R 1206  https://www.tme.eu/cz/details/rc1206jr-07100r/rezistory-smd-1206/yageo/rc1206jr-07100rl/  0,2,-
 IC1  TINY85 so8  https://www.tme.eu/cz/details/attiny85-20sh/rodina-avr-8-bitu/microchip-atmel/ 26,-
 IC2  74HC595D so16  https://www.tme.eu/cz/details/74hc595d.118/posuvne-registry/nexperia/  3,8,-
 C1  100n 1206  https://www.tme.eu/cz/details/cl31b104kbcnnnc/kondenzatory-mlcc-smd-1206/samsung/ 0,7,-
 J1  2x5 ISP  https://www.tme.eu/cz/details/zl231-10pg/konektory-idc/connfly/ds1013-10ssib1/ 2,2,-
 SONAR  1x4 hřebínek  https://www.tme.eu/cz/details/zl201-04g/konektory-hrebinky/connfly/ds1021-1-4sf1-1/ 1,-
JSN  snímač JSN-SR04T

 https://www.aliexpress.com/item/32863960886.html atd...

100,-
   Celkem cca 
 152,-

Testovací deska s HC-SR04