Jak smazat BIOS u desek Gigabyte

Na mé desce v PC se nepodařilo aktualizovat paměť BIOSu. Hledal jsem nějaké řešení a zde http://skyjuiceiswater.blogspot.com/2016/07/how-to-reset-gigabyte-motherboard-bios.html jsem narazil na spásu.

Základní deska Gigabyte má dva identické BIOSové systémy.

DSC 0177

Jeden pro provoz M_BIOS (master) a druhý B_BIOS (slave) pro zálohování. Operační systém BIOS se může poškodit při:

  • porucha hardwaru, např. když je vadná RAM paměť
  • během procesu aktualizace systému BIOS a vypnutí napájení
  • nesprávné nastavení přetaktování
  • virusový útok

Co se stane při selhání systému BIOS?

  • PC se nespustí správně
  • nelze aktualizovat systém BIOS
  • PC padá a je nestabilní
  • je zaheslovaný BIOS a neznáme heslo

Jak chybu opravit?
V závislosti na závažnosti poškození systému BIOS existují 4 metody jak systém opravit.

Metoda 1: Zapnutí a vypnutí
Vypněte napájení (vypnutím hlavního vypínače). Počkejte 10 sekund. Stiskněte a podržte tlačítko PC Power On a poté zapněte napájení. Po spuštění počítače uvolněte tlačítko Zapnutí počítače. Nejdříve vypněte napájení. Napájecí zdroj znovu zapněte. Spusťte počítač obvyklým způsobem pomocí tlačítka Zapnout

Metoda 2: Resetování systému BIOS
Vypněte napájení a počkejte 10 sekund. Stiskněte tlačítko napájení PC a tlačítko Reset PC současně po dobu přibližně 10 sekund. Potom uvolněte tlačítka a zapněte napájení, aby se počítač spustil normálně.
 
Metoda 3: Obnovení CMOS
Mechanická metoda metody 2 (s výjimkou použití propojky nebo vyjmutí baterie CMOS pro vymazání nastavení CMOS). Tato metoda může vyžadovat vyjmutí desky ze skříně. Alternativou je vyjmutí baterie pro CMOS a počkat 10-15 sekund, aby se nastavení z CMOS odstranilo.
DSC 0179
DSC 0180
Propojku Jumper spojíme například šroubovákem na 10 sekund.
 

Metoda 4: Vymažte zálohovací BIOS, který chcete obnovit
Pokud se výše uvedené 3 metody nezdaří, tento poslední trik by měl fungovat, pokud je zálohovací BIOS v pořádku. Nicméně tato
metoda by měla být použita pouze jako poslední možnost zkušenými techniky a na vlastní nebezpečí!
 
Vyjměte základní desku ze skříně (tato metoda se v takovémto případě nedá snadno provádět uvnitř skříně). Připojte napájecí zdroj, kabel reproduktoru (důležité pro poslech pípnutí) a kabel monitoru. Odstraňte všechny paměti RAM (kromě první paměti RAM). Najděte pinzetu s velmi ostrým hrotem (aby se co nejpřesněji zkratovaly piny čipu BIOS bez poškození základní desky). Pečlivě zkontrolujte a vyhledejte hlavní systém BIOS a zálohovací BIOS (obvykle jsou vedle sebe). Zjistěte, kde je pin 1 a pin 6 hlavního BIOSu tedy M_BIOS (pin 1 by měl být označen červenou nebo bílou tečkou). Ujistěte se, že pinzeta spojí pouze pin 1 a pin 6  (nikoli jiné piny). Stiskněte tlačítko zapnutí. Odstraňte pinzetu, jakmile zazní pípnutí z desky nebo pípnutí z připojeného reproduktoru. Vícenásobné pípnutí obvykle způsobuje vadná RAM. V mém PC nemám připojen piezo ani normální reproduktor, tak jsem čekal cca 10 sekund se spojenými piny.
 
Označení pinů paměti BIOSu
pamet 
DSC 0178
 
Hláška při kopírování z jedné paměti do druhé
DSC 0176

Důležitá aktualizace 3. srpna 2016

Pokud používáte systém s integrovanou grafickou kartou (On-Board Graphic) upozorňujeme, že může být nutné použít samostatnou grafickou kartu, která již v počítači předtím nainstalovala ovladače. Důvodem je to, že když je systém BIOS poškozen tak okamžitě po obnovení se zobrazí vždy obrazovka pro spuštění s možností, aby uživatelé zvolili způsob optimalizace systému BIOS. Tato spouštěcí obrazovka se nezobrazí integrovaným grafickým systémem, protože systém BIOS ještě nebyl nastaven.
 
Po této proceduře se mi již podařilo BIOS aktualizovat a systém běží bez problémů a je stabilní.