NE555 jako MKO prodloužení pulsů měřiče průtoku

Z měřiče průtoku YF-S201C, který je napájený z 5V a 0V je výstupem obdélníkové napětí - průběh (0V/5V) s frekvencí dle otáček - tedy čím větší průtok, tím větší otáčky. Snímač (měřič průtoku) má v sobě Hallovu sondu. Pokud potřebujeme k měřiči připojit například přímo relé, máme problém. Ne vždy musí zařízení obsahovat procesor a lze provést požadavek na určitou funkci (spínání relé) i pomocí hotového integrovaného obvodu (například NE555.)

flow sensor turbine flow meter water.jpg

Pokud je v potrubí průtok (uvnitř měřiče se začne otáčet turbínka), z výstupu měřiče vychází napětí 0V/5V s různou frekvencí. Tímto výstupem nemůžeme přímo spínat relé (například v rozvaděči) z následujích důvodů:

a) relé by zapínalo/ vypínalo dle průtoku (otáčení turbínky). Při pomalém průtoku by "cvakalo" a při rychlém by relé nestíhalo (mohlo by "odpadnout")

b) výstup měřiče nemůže být použit přímo na spínání relé (měřič nemůže spínat přímo velké proudy)

c) při situaci, kdy dojde k zastavení turbínky v poloze u Hallova snímače je na výstupu neustále 5V, i když není žádný průtok!

Uvedené zapojení využívá NE555 v režimu MKO (Monostabilní Klopný Obvod) a odstraňuje výše uvedené problémy. Pokud se turbínka otáčí prochází přes vstupní kondenzátor C4 pulsy na spouštěcí vstup (pin 2) NE555. Na výstupu (pin 3) NE555 se objeví kladné napětí (5V), které přes diodu D3 a rezistor R4 sepne tranzistor Q1. Tranzistor se otevře a zapne LED diodu D2 a výstup OUT-SIG přizemní. Při aktivaci (průtoku) je výstupní vodič OUT-SIG spojen se zemí (GND). K tomuto výstupnímu vodiči můžeme připojit například výše zmiňované relé (jeden vývod na +5V a druhý na OUT-SIG). Dokud se turbínka otáčí, přichází pulsy na NE555 a výstup je sepnutý. Pokud se turbínka přestane otáčet, na vstup (pin 2) přestanou přicházet záporné pulsy. Na vstup pin 2 je přes R2 přiváděno kladné napětí, které zajistí spuštění časovače při změně (vstup pin 2 NE555 se aktivuje sestupnou hranou 5V -> 0V, v klidu musí zůstat v +5V - pokud je v 0V časování není aktivní. Pin 7 DIS - kolektor vnitřního tranzistoru v časovači NE555 se vypne a umožní nabíjení kondenzátoru C1). Přes R1 se začne nabíjet C1 na napětí 2/3 napájecího napětí. V tomto okamžiku dojde k vypnutí výstupu (pin 3 NE555). Zpožděné vypnutí relé je s R1=330K a C1=33uF cca 8 vteřin. Kondenzátor C3 zajišťuje sepnutí Q1 v případě krátkých výpadků z NE555.

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

Foto obvodu

DSC 0151

DSC 0150

DONATE

  • schéma a deska (Eagle, Gerber, CAM)