Arduino 7 segment kostka s ATTINY 84

Pro kroužek elektroniky a programování (děti 6 tříd zš) byla vytvořena kostka s LED displejem, na které lze navolit počet stran (do kolika bude kostka losovat) - 2, 4, 6, 8 stran. tato kostka se dá použít například při hraní her "člověče nezlob se" v režimu "6", nebo "dračí doupě" v ostatních režimech...

Po připojení baterie 9V se provede test displeje - postupně se rozsvítí segmenty (čárky) displeje, následně se načte z EEPROM paměti naposledy zvolený režim kostky (2, 4, 6, 8 stran) a ten se zobrazí jako číslo 2, 4, 6, 8 s následným zablikáním. Po procesu načtení displej zhasne a čeká na stisknutí tlačítka "SET", nebo "PLAY".

  • Při stisknutí tlačítka "SET" se přepne režim kostky (2, 4, 6, 8 stran) a následně se uloží do paměti EEPROM - kostka bude počítat náhodná čísla 1,2 (nebo 1-4, 1-6, 1-8 dle režimu).
  • Při stisknutí tlačítka "PLAY" se vygeneruje náhodné číslo (dle režimu kostky) a zobrazí se na 2 vteřiny na LED displeji.

Procesor ATTINY 84 je napájen z baterie 9V přes stabilizátor LM7805, který napětí snižuje na 5V. Tlačítka jsou připojena na procesor přímo s využitím vnitřních PULLUP rezistorů. LED má společnou anodu a katody segmentů (a-g) jsou připojeny přes rezistory 220 Ohm k pinům procesoru. Celé zapojení je sestaveno v provedení THT součástek.

ZDARMA

  • 1.0 hex pro procesor ATTINY84 - 8MHz

DONATE

  • 1.0 (zdroj + hex pro procesor) plošný spoj (Eagle, Gerber, CAM)
  • 3D data pro krabičku (Openscad, STL)

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

Prototyp na desce Arduino UNO

DSC 0643

Pan David v akci (v rámci kroužku programování)

DSC 0644

DSC 0796

DSC 0786

Video - ukázka kostky v provozu

3D krabička

Tištěno na tiskárně Pruša i3 MK2 - materiál PLA, gcode generováno ve Slic3rMK2 s výchozím nastavením pro PLA a MK2.

kostka

DSC 1281

DSC 1279

DSC 1278