Arduino UNO - SOROFOP

SOROFOP = solární rotátor fotovoltaických panelů. Pro natáčení solárních panelů "ala slunečnice" jsem navrhl tento obvod. Zařízení natáčí pomocí motoru 230V v horizontální ose sluneční panely dle intenzity osvětlení (slunce :-) Krajní polohy jsou detekovány koncovými spínači. Pomocí přepínače (svorky: auto/manual) lze nastavit manální, nebo automatický režim. Do svorek "manual-L" a "manual-R" se zapojí tlačítka pro ruční natáčení panelů. Do svorek "koncak1" a "koncak2" se zapojí koncové spínače pro krajní polohy natáčecí soustavy. Svorky "foto1" a "foto2" slouží pro připojení desky snímače osvětlení. Stav zařízení se indikuje na 3 LED diodách.

ZDARMA

 • hex pro procesor

DONATE

 • zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

Popis zařízení

 • Hlídání chodu zařízení: watchdog 4s (po zamrznutí se zařízení restaruje po 4 vteřinách).
 • Napájení zařízení: 5V DC 1A.
 • Indikace pohyb vlevo (vzad): zelená LED dioda svítí při pohybu, bliká při najetí na koncák.
 • Indikace pohyb vpravo (vpřed): rudá LED dioda svítí při pohybu, bliká při najetí na koncák.
 • Indikace nízkého osvětlení (noc): pohon stop žlutá LED dioda svítí při nízkém osvětlení, bliká při manuálním režimu.
 • Snímače osvětlení: 2x fotorezistor připojený stíněnou dvojlinkou k řídící jednotce. Snímač je osazen na mechanice solárních panelů a pohybuje se s panely.
 • Přepnutí do ručního režimu: stiskem a držením tlačítka sw3 na desce, nebo spojením svorek "auto/manual".
 • Pohyb v ručním režimu: pokud je aktivní ruční režim lze tlačítky sw4 (vlevo) a sw5 (vpravo) natáčet soustavu panelů.
 • Informace ladění: na sériové lince 9600bd (neosazeno na desce spojů) lze sledovat aktuální provozní údaje.
 • Výstup pro spínání motoru natáčení: (motor s převodovkou do "pomala") 2x relé spínací kontakt.
 • Koncové spínače mají rozpínací kontakt (v klidu je kontakt spojen).

Zapojení a rozmístění komponentů

solar propojení celek

Schéma zapojení rotátoru

schema

 Schéma zapojení snímače osvětlení

schema foto

Plošný spoj rotátoru

deska

 deska barvena

Plošný spoj snímače osvětlení

foto deska pred vylitim

foto deska

Seznam součástek rotátoru

počet díl číslo gme cena ks cena 
2 rele 5V DC cívka kód634-213 35,00 Kč 70,00 Kč
3 sch dioda 1N5819 kód223-001 2,40 Kč 7,20 Kč
2 bc 548 kód210-029 0,98 Kč 1,96 Kč
1 atmega328P kód432-228 98,00 Kč 98,00 Kč
1 krystal 16MHz kód131-075 6,40 Kč 6,40 Kč
2 22pF kód120-125 2,20 Kč 4,40 Kč
2 100nF kód120-060 1,20 Kč 2,40 Kč
2 1000uF/16V kód123-644 2,50 Kč 5,00 Kč
1 patice DIL28 kód824-025 17,00 Kč 17,00 Kč
5 mikro tlačítko kód630-138 4,10 Kč 20,50 Kč
1 LED 5 mm rudá kód511-399 2,30 Kč 2,30 Kč
1 LED 5 mm zelená kód511-060 2,20 Kč 2,20 Kč
1 LED 5 mm žlutá kód511-091 2,50 Kč 2,50 Kč
2 rezistor 1K kód119-043 2,50 Kč 5,00 Kč
3 rezistor 10K kód119-041 2,50 Kč 7,50 Kč
3 rezistor 560 kód119-098 2,50 Kč 7,50 Kč
10 svorkovnice dvojitá 3,5mm kód821-006 8,00 Kč 80,00 Kč
2 fotorezistor VT93-N2 kód520-052 24,00 Kč 48,00 Kč
1 icsp 6 pin header kód832-023 5,40 Kč 5,40 Kč
celkem 393,26 Kč

Plošný spoj

IMG 20150619 122940

IMG 20150619 122944

Foto hotového zařízení

IMG 20150622 084959

IMG 20150622 085010

IMG 20150622 085021

IMG 20150622 085040

IMG 20150622 085046

IMG 20150622 085058

IMG 20150622 093230

IMG 20150622 095706

IMG 20150623 091453

Video - test na stole