Arduino UNO - deska I2C reálný čas DS1307

Pro desku tlačítek a 14 led a desku displeje I²C pro kroužek programování jsem doplnil desku obvodu reálného času s obvodem DS1307. DS1307 je obvod reálného času (RTC, Real-Time Clock), který obsahuje 63 bajtů nevolatilní paměti (tedy po odpojení napájení se obsah paměti smaže) a je možné s ním komunikovat pomocí sběrnice I²C. Pokud je připojen k napájení, počítá impulzy z externího oscilátoru a ukládá aktuální hodnoty data a času. V tomto režimu, pokud je připojen pouze k baterii má spotřebu méně jak 500nA. Napájení tohoto obvodu je dvojí — buď 5V z aplikace, nebo 3V ze záložní baterie. Obvod si sám přepíná tyto dva zdroje podle potřeby. Pokud je napětí z aplikace odpojeno, nebo je menší jak napětí baterie plus 0,2V (tedy 3,2V), obvod napájí baterie a je v režimu se sníženou spotřebou a nelze s ním komunikovat. Jakmile externí napětí stoupne nad tuto hranici, obvod odpojuje napětí baterie. Jakmile napětí stoupne nad 1,25 násobek baterie (tedy 3,75V), lze s obvodem začít komunikovat pomocí I²C sběrnice. Celý článek o obvodu DS1307 nalezeneme na http://uart.cz/78/obvod-realneho-casu-ds1307/

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

Hotová deska spojů

IMG 20150521 132226

IMG 20150521 132247

IMG 20150521 132455

IMG 20150521 132507

Použití v Arduino (nastavení a načtení času - výpis na sériový monitor)

rtc

Verze 2 - DS1307 v SMD provedení (pouzdro SO8)

deska

schema

 IMG 20160125 101204

IMG 20160126 135700

IMG 20160126 135712