Arduino - zdroj 12-9-5-3.3V s kapacitním ovládáním a 5x výstupem

Pro ovládání a napájení exponátů na nástěnce jsem potřeboval zdroj 12V, 9V, 5V, 3.3V. Pro ovládání exponátů slouží kapacitní snímače (5ks), které snímají dotek přes sklo (plast, sklo, porcelán, dřevo atd... cca 5mm silné). Pro zdroj jsou použity integrované obvody: LD1117V-3,3V a LD1117V-5V (max 800mA) - pouzdro TO-220 pro 5 a 3,3V. Pro 9V je použit LM2940-9V (1A) - pouzdro TO-220. Kapacitní snímání je tvořeno pomocí procesoru ATmega 328P (Arduino UNO). Při vyhodnocení doteku se sepne výstup FET tranzistoru kolektor-emitor (řízení exponátů). Přívod je řešen spínaným zdrojem 230V/12V. Nastavení času sepnutí výstupů a hranice sepnutí výstupu s ohledem na dotek lze pohodlně nastavit pomocí sériové linky rx,tx (rychlost 115 200Bd) a přehledného menu. Parametr doba a úroveň je uložen v paměti eeprom. Tato konstrukce vychází z tohoto zapojení, ale namísto drahého obvodu 2x AD7150 je použit procesor ATmega 328 za pár korun. Tranzistory BC547 jsou nahrazeny tranzistory FET IRF520 pro spínání napájení exponátů "napřímo".

ZDARMA

  • hex pro procesor

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

Nástěnka s exponáty

IMG 20150619 105009

IMG 20150605 103021

IMG 20150605 103014

IMG 20150605 132902

IMG 20150605 133141

Schéma zapojení zdroje

zdroj schema

 Deska zdroje

deska zdroj

deska senzoru

IMG 20150511 081202

Fotografie zařízení (prototyp bez kondenzátorů 2m2! Kondenzátory jsou dodané mimo původní návrh - v Eaglu již vše sedí)

IMG 20150511 110643

IMG 20150511 110712

IMG 20150511 110716

IMG 20150511 110723

IMG 20150511 112926

IMG 20150511 121817

IMG 20150511 122533

IMG 20150511 122602

IMG 20150511 124026

IMG 20150511 125856

Možnosti nastavení "přes menu v sériovém monitoru"

serial

  • Příkaz "E" vypíše obsah paměti EEPROM
  • Příkaz "P" vypíše úroveň kapacity (500 vzorků) ze snímačů 1-5
  • Příkaz "T" umožňuje zadat čas sepnutí každého výstupu (1-5) od 0,1 do 2 vteřin. Výchozí hodnota je 1 sec.
  • Příkaz "S" umožňuje zadat úroveň sepnutí každého výstupu (1-5) s ohledem na velikost snímací plochy a tloušťku materiálu (sklo) od 100 do 1000. Výchozí hodnota je pro S1=550, S2-S5=200.

Video - hotové zařízení  (5mm plast)

IMG 20150513 060556

IMG 20150513 060601

IMG 20150513 060608