Modul DC-DC zdroje s LM2574N-5

Potřeboval jsem snížit napětí ze zdroje 35V na napájení procesoru 5V. Myslím, že doba LM7805 je pryč (teplo, nutnost chladiče, velký rozdíl Uvst a Uvýst pro funkci, menší účinnost při velké zátěži) a raději vyzkouším spínaný stabilizátor (i když se peníze za dražší obvod nevrátí je lepší účinnost a ochrana proti zkratům)...

 Schéma zapojení obvodu DC-DC měniče

schema

Plošný spoj zdroje

deska top

pohled top na desku

osazovak

IMG 20150216 112118

IMG 20150216 112132

Parametry DC-DC zdroje

Vstupní napětí maximálně: 40V

Výstupní napětí - pevné: 5V (lze zakoupit 3,3V; 5V; 12V;15V variantu)

Výstupní proud: 0,5A

Tepelná a proudová ochrana

Seznam součástek z gme.cz

součástky gme.cz

Měření (čerpáno zde) a porovnání LM2575 s 7805
Tak jsme provedli nějaká měření. LM2575 s tlumivkou 330uH, v druhém kroku filtrace nějaká malá tlumivka na napájení 12V, zátěž na 5V

Při zátěži 5mA  ( 25mW) byl odběr 10.0mA (120.0mW) tj. účinnost cca 21%
Při zátěži 10mA ( 50mW) byl odběr 12.7mA (152.4mW) tj. účinnost cca 33%
Při zátěži 15mA ( 75mW) byl odběr 15.7mA (188.4mW) tj. účinnost cca 40%
Při zátěži 45mA (225mW) byl odběr 34.0mA (408.0mW) tj. účinnost cca 55%

Pro porovnání při použití 7805

Při zátěži 5mA  ( 25mW) byl odběr 10.0mA (120.0mW) tj. účinnost cca 21%
Při zátěži 10mA ( 50mW) byl odběr 15.0mA (180.0mW) tj. účinnost cca 28%
Při zátěži 15mA ( 75mW) byl odběr 17.5mA (210.0mW) tj. účinnost cca 35%
Při zátěži 45mA (225mW) byl odběr 52.0mA (624.0mW) tj. účinnost cca 36%

Pokud budeme počítat, že náklady na step-down variantu zdroje budou o 35 Kč
vyšší než na lineární regulaci, cena 1W/rok bude 35Kč a zařízení poběží
nonstop budou úspory za energii asi:

Při zátěži 5mA  ( 25mW) úspora 0.0Kč/rok návratnost nikdy
Při zátěži 10mA ( 50mW) úspora 1.0Kč/rok návratnost 36let
Při zátěži 15mA ( 75mW) úspora 0.8Kč/rok návratnost 46let
Při zátěži 45mA (225mW) úspora 7.6Kč/rok návratnost 4.6 roku

Podotýkám, že nejde o měření na jednom konkrétním zapojení za použití LM2575
v TO220 a 7805, bez optimalizace cívky, dioda použitá nějaká 20A z PC zdroje.
Nicméně jsem orientačně zkusil použít jinou cívku a naměřené hodnoty se moc
nezměnily.