ATtiny xx v Arduino IDE xx

Tento tutoriál (převzatý z těchto stránek) nám ukáže, jak se naprogramuje procesor ATtiny45, ATtiny85, ATtiny44, ATtiny84 s použitím software Arduino. Stručně řečeno, pokud nám stačí pouze několik jednoduchých vstupů nebo výstupů (a relativně malá paměť pro program) použijeme levný procesor ATtiny xx namísto ATmega328...

Stáhneme soubor ATiny master.zip z této stránky (nebo z přílohy na mém webu).
Stažený soubor ATtiny master.zip rozbalíme a složku s názvem "attiny" nakopírujeme do složky na disku kde je umístěné Arduino.

Příklad, kde já mám Arduino 1.0.6 a kam se nakopíruje složka attiny

attt

Pokud spustíme Arduino, tak se nám v menu zobrazí další možnosti jako na obrázku

tinylib

Připojíme naše Arduino jako ICSP programátor, vložíme prázdný procesor a můžeme tvořit.

Jak nahrát program do procesorů ATtiny xx je popsán v tomto mém článku

Piny procesorů ATtiny

ATtiny44-84

ATtiny45-85

Změna frekvence z 1 MHz na 8 MHz u ATtiny xx

ATtiny běží ve výchozím nastavení na frekvenci 1 MHz, pokud potřebujeme používat například knihovnu SoftwareSerial, nebo rychlejší výpočty budeme nejprve muset nahrát jiný zavaděč do procesoru. Nastavení 1 MHz poznáme například tak, že u příkladu (skeče) kde máme nastaveno delay(1000) nebude čekání odpovídat jedné vteřině, ale bude cca 10x pomalejší.

  • Připojíme programátor ICSP (propojený s ATtiny xx) a v menu Arduino nastavíme možnost "ATtiny xx internal 8 MHz"
  • Nastavíme v menu Arduina programátor "Arduino as ISP"
  • Vypálíme zavaděč (příkaz v menu Arduina) "Burn Bootloader"
  • Poznámka: tímto krokem se pouze mění nastavení pojistek (konfigurace programátoru). Nejedná se tedy přímo o bootloader jako takový
  • Otevřeme náš skeč (náš program, nebo příklad Arduino blink s LED na pinu 13 - pin změníme například na pin 0-5, které má ATtiny a kde máme připojenou LED) a dáme UPLOAD.

 

Reference

Podporované Arduino příkazy pro ATtiny xx:

Rozšíření mimo knihovnu