Arduino - deska AD sensorů

Pro jednu konstrukci jsem potřeboval měřit veličiny jako je tlak, napětí, teplota. Konstrukce se jednou stranou zapojí do Arduina a na druhé straně se připojují sensory (například sensor tlaku oleje VDO má cca 10-184 Ohm (0bar-10bar) proti gnd - tj. tělu snímače. Na výstupu desky je napětí pro AD cca 0-3V). Dále je vstup 12V pro DC-DC měnič (z 3-35V na 5V) pro napájení Arduina...

 Schéma zapojení vstupní části AD převodníků (určeno pro ATmega 2560 8x AD)

schema

Deska plošného spoje - pohled top

deska  kopie

osazovak

Vyrobená deska spojů

IMG 20140701 115225

Osazená deska spojů a popis vývodů

IMG 20140703 073846

 

IMG 20140703 073953

IMG 20140703 074004

IMG 20140703 073925

Seznam součástek

seznam soucastek