Odpočet 00-99 dnů do dnu D

Oreo počítadlo

Toto zařízení slouží pro reklamní účely (reklamní panel)... Zařízení obsahuje dva BCD voliče, které slouží pro nastavení počtu dnů (jednotky a desítky dnů) v rozsahu 00-99 dnů. Přepínačem se volí režim NASTAVENÍ/ START odpočtu (kontrolní LED dioda svítí, nebo bliká). Počet dnů do začátku "akce" je zobrazován na dvoumístném 7 segmentovém LED displeji velikosti 120/100 mm.

ZDARMA

  • hex pro procesor

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

 

Čas je ukládán při nastavení do obvodu RTC (reálný čas) a při zapnutí napájení opět načítán z RTC do procesoru tzn. při vypnutí napájení displej nic nezobrazuje, ale čas se odečítá dále. Při výpadku napájení nedojde k vymazání nastavených dat.

 

Parametry zařízení:

zobrazení odpočtu dnů: 2x 7seg. LED displej 100mm - rudý

zobrazení stavu: LED dioda při nastavení svítí, při odpočtu bliká pomalu, při vypršení bliká rychle

nastavení počtu dnů: 2x BCD volič - nastavení 01-99 dnů

zálohování času: RTC Dallas DS1307 + 3V Alkalická baterie

řízení: procesor ATMEGA328P-PU + 16MHZ krystal

napájení: adaptér 230V/12V -1A stejnosměrný - stabilizovaný

 

Schema zapojení (Proficad návrh)

schema 2x7 seg led

 

 

Schema zapojení (eagle)

schema zapojeni eagle

 

BCD volič (lze zadat číslo 0-9)

kodovac

Osazovací plán DPS

osazovaci plan

 

 

Pohled na zařízení (prototyp):

IMG 20130425 065441

IMG 20130425 065451

IMG 20130425 065513

IMG 20130425 065522

 

IMG 20130425 072553

 

Finální produkty

IMG 20130502 141141

IMG 20130502 141159

IMG 20130502 141210

 

Video - pohled na zařízení

 

Návod k použití LED panelu

a) zapojte adaptér LED panelu do zásuvky 230V/50HZ.

b) přepněte přepínač na desce LED panelu do polohy "NASTAVENÍ" a otočnými přepínači (desítky a jednotky) nastavte požadovaný počet dnů odečtu (hodnota 00 - 99 dnů). Režim NASTAVENÍ je indikován trvalým svitem LED diody na desce LED panelu.

c) v požadovaný čas (například v 9 hodin ráno) přepněte přepínač do polohy "START". Spustí se odečet dnů směrem ke dni D, na displeji se bude každý den zobrazovat o jeden den méně (pokud jsme čas spustili v 9 hodin ráno dojde ke změně čísla každý den ve stejnou dobu tzn. v 9 hodin ráno). Režim START je indikován pomalým blikáním LED diody na desce LED panelu.

d) při vypršení (stav dnů "0" = na displeji bliká "0") lze odečet spustit dle bodu b) a c) (pokud chceme ponechat stejný počet dnů, nemusíme přenastavovat otočné přepínače, pouze přepneme nastavovací přepínač do polohy "NASTAVENÍ" na 2 sec a zpět na "START".)

e) pokud necháme panel odečtu nadále zapnutý i po dni D (tj 1 a další dni po D) bude LED displej zhasnutý. Tento stav je indikován rychlým blikáním LED diody na desce LED panelu. Pokud chceme odečet spustit znovu postupujeme dle bodu b) a c).

Upozornění:

  • LED panel je určen do vnitřního prostředí (nekondenzující vlhkosti)
  • GARANTOVANÝ teplotní rozsah LED panelu -5 až 50 st. Celsia
  • LED panel obsahuje stejnosměrný napájecí adaptér 230V 50Hz -- 12V/1A
  • LED panel obsahuje zálohovací alkalickou knoflíkovou baterii 3V pro obvod reálného času (životnost baterie 5-8 let). V případě vybití baterie si LED panel nebude po odpojení od napájení pamatovat aktuální čas (tj nutná výměna)
  • LED panel je vyroben ve dvou verzích: a) dvoumístný LED displej b) dvoumístný oboustranný LED displej. Ve verzi "b" se na obou stranách zobrazuje stejný údaj - tj. bez možnosti navolení rozdílného počtu dnů D
Attachments:
Download this file (Návod k použití informačního LED panelu.pdf)Návod k použití LED panelu[ ]549 kB423 Downloads2016-03-16 09:43
Download this file (Postup na opravu odpočtu dnů 00.pdf)Postup na opravu zařízení[self-test]724 kB434 Downloads2016-03-16 09:43