Arduino UNO - zalévač květin 2

arduino_kytka
Tento automat vychází z konstrukce prvního zalévače květin viz: Arduino UNO - zalévač květin V1.0 Automat na zalévání květin ve verzi V2.1 umožňuje: nastavení požadované vlhkosti půdy květiny, měření vody v zásobníku, měření aktuální vlhkosti půdy, měření teploty v místnosti. Informace se vypisují na 4x16 řádkovém LCD displeji, nebo po zadání IP adresy ve webovém prohlížeči. Automat má pevně nastavenou MAC adresu a od DHCP systému dostává přiřazenou IP adresu (vypisuje se na LCD displeji). Na předním panelu jsou dále umístěny dvě LED diody signalizující: ON/OFF čerpadla a REQUEST od DHCP (respektive od refreshe (F5) prohlížeče...) Měření aktuální hladiny v zásobníku vody je provedeno plovákovým snímačem z "palivoměru Favorita" a měření vlhkosti půdy je provedeno převodníkem kapacita/napětí (měřeno střídavým tepavým proudem)... Automat je založen na procesoru Atmega 328P...
Aktualizováno 27.1.2014
  • palivoměr komplet zreznul a přestal plnit svoji funkci (cca 3 měsíce provozu - tj. toto měření je nepoužitelné pro vodu - možná použít bezkontaktní měření hladiny)
  • čidlo pro měření půdy (kapacita/napětí je ve vývoji 27.1.2014) - pro tuto konstrukci byl použit DC proud a měřeno napětí na A/D převodníku Arduina (nedoporučuji takto měřit stav půdy - dochází k reznutí i nerezových elektrod a rozkladu vody. DC čidlo za cca 2 měsíce přestalo pracovat - špatná spolehlivost).
 
Parametry automatu:
- nastavení požadované vlhkosti 0-100% se zadává potenciometrem
- měření hladiny vody v zásobníku se provádí hladinovým plovákovým snímačem (potenciometr). Rozsah 0-100% (pokud je méně než 20% dojde k vypnutí čerpadla)
- zobrazení údajů na 4x16 LCD displeji, nebo na www (teplota, nastavená vlhkost, aktuální vlhkost, stav zásobníku s vodou, IP a MAC adresa, DNS server)
- automat je osazen hlídačem WDT (Watch Dog Timer)

 


schema

Schema zapojení automatu (blokové schema)

 

100_5741
Po zapnutí automatu se na LCD vypíše stavové okno s MAC adresou automatu (pro přiřazení do vašeho systému a svázání s určitou IP adresou...)
100_5765
Po přidělení IP adresy se zobrazují na LCD tyto údaje: požadovaná vlhkost, vlhkost sensoru, čas od restartu zařízení a IP adresa zařízení (přidělená od DHCP serveru)
100_5740
V případě, že hladina vody v zásobníku klesne pod 20% se na LCD displeji zobrazuje namísto času množství vody v zásobníku.
(přes webový prohlížeč lze sledovat všechny parametry (teplota, čas atd...) online.
Náhled na prohlížeč a www server
Náhled na data ze zalévacího automatu po zadání IP adresy do webového prohlížeče
100_5742
100_5744
100_5745
Arduino UNO - zalévač květin 2
Arduino UNO - zalévač květin 2
Arduino UNO - zalévač květin 2

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

 

Video - pohled na zařízení