Elektronická hra rychlost

Byl jsem požádán o vytvoření modelu do světa fyziky SOUE Plzeň. Měřič času reakce slouží k měření odezvy stisknutí tlačítka na světelný signál. Čím déle zareagujete (stisknutím tlačítka) na světelný signál, tím vám měřič ukáže delší čas (čas vaší reakce). Rozsah měření přístroje je: 999 ms (1 sekunda). Čas pod cca 200 ms se dá považovat za velmi rychlou reakci. Nová hra = stiskněte tlačítko start a vyčkejte malý okamžik na rozsvícení tlačítka stop. Po jeho rozsvícení ho co nejrychleji stiskněte. Vyhrává osoba s nejkratším časem.

 

predni_reakce_pidi

 

Video - ukázka zařízení

 

Schéma zapojení počítadla

Thumbnail image

Schéma zapojení řízení

Thumbnail image

Fotografie z konstrukce

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

 

Postup nastavení maximální hodnoty počítadla:

1) zmáčknout tlačítko "set"
2) tlačítky "-" a "+" nastavit jednotky
3) zmáčknout tlačítko "set"
4) tlačítky "-" a "+" nastavit desítky
5) zmáčknout tlačítko "set"
6) tlačítky "-" a "+" nastavit stovky
7) zmáčknout tlačítko "set", údaj se uloží

počítadlo se vynuluje a je připraveno k činnosti