Pozor - nebezpečí úrazu

pidi mix

Šikovné samolepky pro nalepení k mixu... Všude narazíte na nenechavce, šikulu a kutila "jé hele kabel copak asi dělá.."

tisk mix

tisk mix2 

Měření hladiny jímky s ATTINY85

Kolega potřeboval měřit hladinu vody v kalové jímce -> z tohoto požadavku se zrodila konstrukce měřiče s procesorem ATTINY85. Měřič je velice jednoduché konstrukce (levné díly). Ultrazvukový snímač je namontovaný v horní části jímky (ve víku) a je propojen svým kabelem do desky JSN. Deska JSN je umístěna ve vodotěsné krabici u jímky a je propojena 4-žilovým nestíněným kabelem (testováno 15 metrů) s deskou měřiče (přenáší se signály: VCC, TRIG, ECHO, GND). Deska měřiče obsahuje procesor ATTINY85, který periodicky měří vzdálenost snímače od hladiny. Naměřené hodnoty vzdálenosti ze snímače se průměrují (15 vzorků) a následně se zobrazí přes posuvný registr 74HC595  na 8 LED jako světelný bod. 6 LED má zelenou barvu a 2 LED mají červenou barvu. Pokud je jímka prázdná svítí 1 zelená LED. Jak se jímka zaplňuje, tak se světelný bod posouvá směrem k červeným LED. Poslední červená LED indikuje plnou jímku (nutné vyčerpání jímky). Samozřejmě si lze osadit LED libovolných barev. Zobrazovaná hodnota min hladina <-> max hladina je na LED rozdělena lineárně na 8 dílů. V programu (zdrojový program v Arduino IDE) před vložením do procesoru nastavíme vzdálenost v cm pro minimální hladinu v jímce (vzdálenost od snímače na dno jímky -> změřeno metrem) a maximální hladinu v jímce (vzdálenost od snímače na maximální hladinu v jímce -> změřeno metrem). Tím je kalibrace provedena. S ohledem na jednoduchost a orientační měření jímky není v zapojení, ani v programu uvažováno s měřením teploty pro kompenzaci rychlosti zvuku (rychlost zvuku se mění s teplotou). Jímka je zapuštěná v zemi a má relativně stálou teplotu. V případě měření teploty musíme použít jiný procesor s více piny (například ATTINY 84). Měřič je napájen z adaptéru 5V DC/100mA. Pro snadnější vložení programu do procesoru je možné využít konektor ISP (2x5 pin). Příklad programátoru na mém webu. Po zapnutí se provede test LED (několikrát přeběhne bod přes všechny LED).

Číst dál...

Florist automata

UNO florist automata - Zavlažovač květin (skleníku) je založený na platformě Arduino a desce Arduino UNO (procesor ATMEGA328 a vlastní deska spojů). Konstrukce vychází ze zapojení zalévače pro vertikální stěnu

Číst dál...

Arduino - CNC ohýbačka trubek

ohybacka

Byl jsem osloven návrhem zařízení na ohýbání trubek. Ovládání je uživatelsky přívětivé pomocí samolepící plastové maticové klávesnice a zobrazení na LCD displeji 16x2 znaků. Zařízení má autokalibraci snímače polohy (enkoderu), tím je usnadněna instalace na stroj a nastavení před prvním použitím.

IMG 20141121 105124IMG 20141121 105211IMG 20141121 105316IMG 20141121 105332

Číst dál...

 logo  logo logo logo logo logo