Ovladač TCO

Vytisknout
DCC
Zobrazení: 8735

Xbus TCO (kodér) je zařízení navržené k ovládání doplňků v DCC kolejišti. Z ovládacího panelu, na kterém nákres vypadá stejně jako ve skutečnosti lze spínači ovládat dekodéry příslušenství (například: spínání osvětlení, přepínání výhybek, pojezdy servopohonů ...) na daných adresách přijímačů. TCO lze připojit do systémů ROCO Lokmaus nebo LENZ, jako podřízenou stanici (SLAVE). TCO se připojuje k centrále pomocí Xbus/ XpressNet sběrnice a lze si na plošném spoji vybrat a nastavit adresu zařízení v rozsahu 1-31. TCO kodérem je možné ovládat 1-105 koncových zařízení (výhybek) pomocí 1-105 vypínačů...


Schéma zapojení:
Obvod je řízen procesorem PIC16F628 s  krystalovým oscilátorem 8MHz, Obvod MAX485 připojuje zařízení k XpressNet sběrnici, na které může být najednou připojeno až 31 zařízení (ovladačů...). Obvod je napájen z centrály po sběrnici  XpressNet a obsahuje svůj vlastní stabilizátor na 5V. Pro ovládání dané adresy se používají vypínače se sériově zapojenými diodami, ty jsou připojeny do matice řad a sloupců. Matice je složena z patnácti sloupců a sedmi řad. Propojováním řad a sloupců lze řídit 105 zařízení. Sloupce jsou připojené přes CMOS multiplexer (CD4515), řady jsou připojené do vstupu procesoru PIC. Zároveň je jeden ze sloupců používaný pro čtení XbusTCO adresy na Xbus/ XpressNet sběrnici. Adresa TCO se nastavuje DIP - spínači. DIP spínačem 1-5 vybereme adresu v rozsahu 1-31. Multiplexer také řídí kontrolní LED diodu (error), na které se zobrazují provozní a chybové stavy. Pokud hlavní stanice (centrála LokMaus...) nenalezne korektně kodér TCO (je uživatelem nastaven v hlavní stanici  rozsah hledání jen na několik málo adres 1-5 a 29), potom si prosím vyberte adresu sami pomocí DIP spínače (LED 2 signalizuje chybnou komunikaci s nadřízenou stanicí). LED 1 připojená k MAX485 je volitelná a nemusí se osazovat, pouze ukazuje když XbusTCO posílá informaci k hlavní stanici pro vykonání příkazu.

Funkce obvodu:
Procesor permanentně prozkoumává matici a čeká na změnu stavu vypínačů (zap/ vyp), když se objeví změna dá procesor příkaz k aktivaci odpovídajícího solenoidu (cívky) a to tak, že do nadřízené stanice zašle příkaz pro provedení. Další příkaz bude zaslaný nejdříve za 0,25 sekundy z důvodu dekodérů výhybek (nabíjení a vybíjení kondenzátorů v sérii cívek...). Po zapnutí napájení se čte adresa nastavená na DIP spínačích (pokud provedete změnu nastavení, je potřeba udělat restart).
Připojení spínačů do matice:
Pro ovládání určené N adresy je zapotřebí daný vypínač spolu s jeho sériovou diodou zapojit mezi vývod K xx ( záporný pól diody v sérii s vypínačem) a vývod + yy (na anodě) následovně:

N = xx + yy

Například pro ovládání adresy 93 spojíme vypínač na vývod K92 a anodu na vývod +1.

93 = 92 + 1

Konfigurace:

DIP- spínači se vybírá platná adresa zařízení (TCO) na sběrnici, při správném nastavení bude LED 2 zhaslá. Jestliže LED dioda 2 bliká změňte vybranou adresu na jinou pomocí DIP- spínačů a znovu připojte TCO k Xbus sběrnici. Jestliže LED dioda permanentně svítí, tak nadřízená stanice (Lokmaus, MultiMaus...) má na DCC výstupu odpojeno napájení a příkazy nebudou přenesené k dekodérům příslušenství.

 

Seznam součástek pro TCO ovladač:

PIC 16F628A-I/P  (GES 050 138 43)  procesor
1N 4148-TAP   (GES 049 003 69)  dioda
78L05-TO92  (GES 050 028 69)  stabilizátor
GS 18P   (GES 066 015 73)  patice
GS 8P  (GES 066 015 64)  patice
GS 24P  (GES 066 015 83)  patice
MEBP 6-6S  (GES 066 141 07)  RJ12 dps
LTC 485 CN8  (GES 050 013 35)  rs485 driver
RC0204 10K0 5%  (GES 053 011 47)  rezistor
RC0204 1K2 5%  (GES 053 011 36)  rezistor
KER 22P/500V RM5   (GES 054 002 00)  kerko
KER 100N X7R RM5  (GES 054 002 23)  kerko
RAD 47/50 RM2,5  (GES 054 130 44)  kond. elit
XTAL 8,0 HC49/U  (GES 052 000 31) krystal 8mhz
4515N  (GME 427-098) 4-bit střadač
BC557C-TAP  (GES 049 011 29) tranzistor
L-934LSRC*G  (GES 051 004 98) LED rudá
D 6008  (GES 065 03 758) DIP spínač
CMM 5/3  (GES 066 006 04) 3 kont svorkov
CMM 5/2  (GES 066 006 02) 2 kont svorkov

Více v příloze (pro registrované uživatele)

DCC